Newsletter

ZE PAK SA (12/2023) Pozwolenie zintegrowane - uchylenie zaskarżonej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska

22.05.2023, 22:01aktualizacja: 22.05.2023, 22:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2023 na posiedzeniu jawnym ogłoszono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("WSA"), w którym WSA uchylił zaskarżoną przez Fundację Greenpeace Polska decyzje Ministra Klimatu z 21 listopada 2022 r. (DIŚ-III.415.63.2021) - sygn.. akt IV SA/Wa 167/23. Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - nie uchylił i nie stwierdził nieważności decyzji organu I instancji, tj. Decyzji Marszałka (z dnia 2 października 2020 roku w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin do wymagań konkluzji BAT, udzielającą odstępstwa od granicznych wielkości emisji) oraz decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku znak DSK-III.7222.93.2021 i decyzji Marszałka z dnia 30 grudnia 2021 roku znak DSK-III.7222.191.2021.

Powyższe oznacza, że Spółka nadal może korzystać z udzielonych odstępstw od granicznych wielkości emisji i prowadzić eksploatacje aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin.

Wyrok nie jest prawomocny. Spółka podejmie decyzje co do złożenia skargi kasacyjnej w ustawowym terminie przewidzianym na jej złożenie. Obecnie spółka oczekuje na doręczenie jej przez WSA pisemnego uzasadnienia tego wyroku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2023, 22:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ