Newsletter

ZE PAK SA (13/2023) Pozwolenie zintegrowane - oddalenie skargi Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska

24.05.2023, 20:20aktualizacja: 24.05.2023, 20:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku oraz 12/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 24 maja 2023 na posiedzeniu jawnym ogłoszono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("WSA"), którym WSA oddalił skargę złożoną przez Fundację Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 roku, znak: DIŚ-III.435.12.2020.AŻ.1. Sygn.akt: IV SA/Wa 166/23. Zaskarżona decyzja potwierdziła możliwość zastosowania przez instalację bloku energetycznego 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., dziś należąca do ZE PAK SA) odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT do 17 sierpnia 2024 roku. Odstępstwa te zostały wcześniej ustalone w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że:

- decyzja Ministra Klimatu wbrew podniesionym zarzutom nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym jej uchylenie,

- zarzuty prawa procesowego i materialnego nie zasługiwały na uwzględnienie,

- zgromadzony w sprawie materiał pozwalał na podjęcie przez Ministra Klimatu rozstrzygnięcia, a kwestionowane przez Fundację Greenpeace Polska warunki zastosowania ww. odstępstw został spełnione.

Wyrok WSA oznacza, że Spółka może prowadzić eksploatacje bloku energetycznego 474 MW z zastosowaniem wskazanych wyżej odstępstw.

Wyrok nie jest prawomocny, każdej ze stron przysługuje złożenie skargi kasacyjnej do NSA. Spółka złoży wniosek o sporządzenie i doręczenie jej przez WSA uzasadnienia wydanego orzeczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.05.2023, 20:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.