Newsletter

ZE PAK SA (14/2023) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2023 roku zdarzenia o jednorazowym charakterze oraz jego szacunkowym wpływie na wyniki finansowe

25.05.2023, 20:58aktualizacja: 25.05.2023, 20:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2023

ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zamiarze zwiększenia rezerwy rekultywacyjnej. Rezerwa dotyczy segmentu wydobycia i związana jest z eksploatacją odkrywek węgla brunatnego oraz szacowanym kosztem rekultywacji obszarów objętych działalnością wydobywczą po jej zakończeniu ("Rezerwa"). Podstawą do zwiększenia Rezerwy jest raport dotyczący kosztów rekultywacji oraz zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, sporządzony przez niezależnego doradcę. Spółka zleciła przygotowanie dokumentacji z uwagi na zbliżający się termin całkowitego zakończenie działalności wydobywczej oraz konieczność aktualizacji założeń branych pod uwagę przy szacowaniu kosztów związanych z rekultywacją użytkowanych terenów. Koszty których dotyczy zawiązana Rezerwa są ponoszone przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (spółka zależna od Spółki) po zakończeniu eksploatacji obszarów odkrywek (zarówno tych, których eksploatację już zakończono i rekultywacja jest w toku, jak i obecnie eksploatowanych).

Zawiązana Rezerwa spowoduje obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy ZE PAK SA o około 553 miliony złotych i skonsolidowanego wyniku netto o około 508 milionów złotych.

Zawiązanie rezerwy nie wpłynie na jednostkowe wyniki finansowe ZE PAK SA.

Przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata Grupy ZE PAK SA na poziomie EBITDA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 389 milionów złotych. Przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy ZE PAK SA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 383 miliony złotych.

Przewidywany szacunkowy zysk ZE PAK SA na poziomie EBITDA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 88 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy zysk netto ZE PAK SA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 88 milionów złotych.

Spółka zastrzega, że zaprezentowany wpływ zwiększenia rezerwy na wyniki finansowe Grupy ZE PAK SA ma charakter szacunkowy, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2023, 20:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ