Newsletter

ZE PAK SA (18/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku

27.06.2023, 10:17aktualizacja: 27.06.2023, 10:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 18/2023

ZE PAK SA ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ Spółki"), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku, dysponowali 45 303 544 głosami, stanowiącymi 89,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 33 523 911 głosów, co stanowiło 74,00% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 65,96% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 3 828 083 głosów, co stanowiło 8,45% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 7,53% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 550 000 głosów, co stanowiło 5,63% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów;

- ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 3 487 000 głosów, co stanowiło 7,70% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 6,86% ogólnej liczby głosów;

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.06.2023, 10:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ