Newsletter

ZE PAK SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

19.04.2024, 20:11aktualizacja: 19.04.2024, 20:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2024

ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku oraz w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2024 roku. Tego samego dnia opublikowane zostanie również skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2023.

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 20:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ