Newsletter

ZE PAK SA (7/2023) Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na sprzedaż 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem

28.03.2023, 11:32aktualizacja: 28.03.2023, 11:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

Zarząd spółki ZE PAK SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku oraz nr 4/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku, informuje, iż w wyniku wygranego przetargu w postępowaniu publicznym, PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) ("Wykonawca") zawarła w dniu 28 marca 2023 roku umowę ("Umowa") z Urzędem Miasta Rybnika na wykonanie zadania pn. "Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem".

Zgodnie z zapisami Umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 66,1 mln złotych brutto i zostanie rozliczone za każdy autobus osobno po podpisaniu protokołu odbioru końcowego - dostawy autobusu.

Termin wykonania zamówienia wyznaczony jest na okres do 240 dni od dnia podpisania Umowy. Gwarancja należytego i zgodnego z Umową wykonania prac zostanie udzielona na okres 73 miesięcy.

Rzetelna i terminowa realizacja przedmiotu Umowy zabezpieczona jest karami umownymi.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób istotny od stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 11:32
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ