Newsletter

ZE PAK SA (9/2024) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

19.06.2024, 13:20aktualizacja: 19.06.2024, 13:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 9/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ZE PAK SA, Zarząd spółki ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku wpłynęło do Spółki pismo od Argumenol Investment Company Limited, akcjonariusza Spółki, reprezentującego łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zawierające zgłoszenie do podjęcia w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku, uchwały w sprawie powołania Pani Justyny Magdaleny Kulki do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2024, 13:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ