Newsletter

ZREMB-CHOJNICE SA (10/2024) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

24.04.2024, 13:53aktualizacja: 24.04.2024, 13:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2024

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 r. z dnia 26 kwietnia 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Emitenta z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr FT/858/2023/00003880/00 z dnia 26 kwietnia 2023 r., z górnym limitem kredytu do kwoty 2.830.000,00 zł. ( słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z postanowieniami Aneksu, został przedłużony okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2024 r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Pozostałe warunki aneksu do przedmiotowej umowy kredytu nie ulegają zmianie

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 13:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ