Newsletter

ZREMB-CHOJNICE SA (4/2023) Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

25.01.2023, 14:02aktualizacja: 25.01.2023, 14:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", "Spółka"). informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 23 stycznia 2023 roku, o oddaleniu wniosku Emitenta o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J wraz ze zmianą statutu.

Zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu wniosek podlega oddaleniu jako złożony z naruszeniem art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych tj. po upływnie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie umowy spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego wraz ze zmianą statutu w dniu 27 czerwca 2022 r. (uchwała nr 23) przy czym pierwotny wniosek o zarejestrowanie został złożony przez Spółkę w dniu 8 listopada 2022 r., ale w skutek nieuzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku w dniu 9 stycznia 2023 r. został zwrócony. Spółka ponowny uzupełniony wniosek złożyła w dniu 13 stycznia 2023 r., a więc po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tym samym Sąd uznał datę skutecznego złożenia wniosku jako dzień 13 stycznia 2023 r. W przedmiotowym postanowieniu Sądu o oddaleniu wniosku wskazano, że termin o jakim mowa w art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych (6 miesięcy) liczony jest od daty powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie umowy spółki a zwrot wniosku w dniu 9 stycznia 2023 r. nastąpił na podstawie art. 130 par 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c) w zw. z art. 6944 § 23 k.p.c, a więc pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia (art. 130 § 3 k.p.c).

Biorąc pod uwagę niezarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J Spółka niezwłocznie przystąpi do procedury ponownego podwyższenia kapitału zakładowego biorąc pod uwagę parametry i inwestorów, którzy obejmowali akcji serii J.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2023, 14:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.