Newsletter

Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2021 P

20.09.2021, 17:06aktualizacja: 20.09.2021, 17:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 799 11 603 3 035 2 613
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 294 -179 285 -40
Zysk ( strat) brutto 23 -246 5 -55
Zysk ( strata) netto okresu 49 -392 11 -88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 200 1 932 -264 435
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 -145 -10 -33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -79 -1 559 -17 -351
Przepływy pieniężne netto, razem -1 326 228 -292 51
Aktywa, razem 28 363 24 676 6 274 5 525
Zobowiązania razem 21 142 19 047 4 677 4 265
Zobowiązania długoterminowe 9 194 8 251 2 034 1 847
Zobowiązania krótkoterminowe 11 948 10 796 2 643 2 417
Kapitał własny 7 221 5 629 1 597 1 261
Kapitał zakładowy 6 300 6 164 1 394 1 380
Liczba akcji ( w szt.) 12 600 000 12 327 088 12 600 000 12 327 088
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,57 0,46 0,13 0,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,57 0,46 0,13 0,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0 0 0 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 20.09.2021, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ