Newsletter

ZUE SA (10/2024) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r.

10.05.2024, 10:00aktualizacja: 10.05.2024, 10:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 10/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 9/2024 z dnia 10 maja 2024 r.

Spółka przekazuje w załączeniu również:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2023, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad.

2. Projekt aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A., której rozpatrzenie i przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 13 planowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta, którego zaopiniowanie przewidywane jest w ramach punktu 14 planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 10.05.2024, 10:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ