Newsletter

Wydarzenia

PPK w samorządach – eksperckie rozmowy PAP

15.12.2020, 14:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PPK w samorządach – grafika
Serwis Samorządowy PAP uruchomił cykl „PPK w samorządach – eksperckie rozmowy PAP”, wyjaśniający prawne i praktyczne aspekty wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Z nowym rokiem Pracownicze Plany Kapitałowe wchodzą w ostatnią fazę wdrażania - do systemu dołączą m.in. pracownicy sektora finansów publicznych. A to oznacza, że w urzędach samorządowych zbliża się gorący okres związany z wyborem instytucji zarządzającej PPK, podpisaniem umów czy tworzenie pierwszych list uprawnionych pracowników.

Dlatego Serwis Samorządowy PAP uruchomił cykl „PPK w samorządach – eksperckie rozmowy PAP”. Podczas rozmów eksperci PZU TFI przedstawiali prawne i praktyczne aspekty wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, odpowiadali też na pytania przesyłane przez pracowników administracji samorządowej. 

1 stycznia wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza konieczność częstszego organizowania przetargów. Dotyczy to również zawierania umów o zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przypadku zamówień, których wartość przekracza progi unijne.

W ramach cyklu odbyło się pięć rozmów:

17 listopada, godz. 10:00
PPK w samorządach – jak uniknąć dodatkowych obowiązków

23 listopada, godz. 14:00
PPK w samorządach – jak sprawnie wprowadzić Plany

30 listopada, godz. 14:00
Bezpłatny serwis do obsługi PPK – w czym pomaga i jak go obsługiwać

3 grudnia, godz. 14:00
PPK – jak dobrze wybrać zarządzającego

15 grudnia, godz. 14:00
PPK w samorządach – pytania i odpowiedzi

Wszystkie rozmowy były transmitowane na https://samorzad.pap.pl

Eksperci odpowiadali online na pytania zarejestrowanych uczestników, dlatego każdorazowo podawany był link do rejestracji. Pytania można było  także przesyłać na adres samorzad@pap.pl.

---

Pracownicze Plany Kapitałowe to element trzeciego filaru emerytalnego. Ich celem jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

Partnerem cyklu „PPK w samorządach – eksperckie rozmowy PAP” było PZU TFI.

---

Webcast  pt. „PPK w samorządach – jak uniknąć dodatkowych obowiązków?” 

Jak należy szacować wartość zamówienia przy Pracowniczych Planach Kapitałowych? Kto odpowiada za wdrożenie PPK w samorządach? M.in. na te pytania odpowiadał Jakub Pyszyński, dyrektor Biura Prawnego TFI PZU podczas rozmowy z Serwisem Samorządowym PAP.

---

Webcast  pt. "PPK w samorządach – jak sprawnie wprowadzić Plany"

O konieczności zabezpieczenia budżetu na prowadzenie PPK, potrzebie wyłonienia reprezentacji pracowniczych oraz dostosowania systemu kadrowo-płacowego do prowadzenia PPK – m.in. takie zagadnienia, podczas drugiego spotkania w ramach „PPK w samorządach – eksperckie rozmowy PAP” poruszył Mirosław Tarczoń, ekspert ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU.

---

Webcast  pt. "Bezpłatny serwis do obsługi PPK – w czym pomaga i jak go obsługiwać"

W czym może pomóc bezpłatny serwis do obsługi PPK? Jak duże podmioty mogą z niego korzystać? - m.in. na te pytania odpowiada Marcin Dziuń, ekspert ds. PPK w TFI PZU.

---

Webcast pt: "PPK – jak dobrze wybrać zarządzającego"

Na co zwracać uwagę, wybierając instytucję zarządzającą PPK? Jakie liczby porównywać i jak ma to zrobić humanista? - m.in. na te pytania odpowiadała Aleksandra Czartoryska, ekspertka ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU podczas rozmowy z Serwisem Samorządowym PAP.

---

Webcast pt: "PPK w samorządach – pytania i odpowiedzi"

Czy burmistrz może wskazać instytucję zarządzającą tylko dla części jednostek organizacyjnych gminy? Czy można prosić o zmianę wzoru umowy zaproponowanej przez instytucję? M.in. na te pytania czytelników Serwisu Samorządowego PAP odpowiadał Mirosław Tarczoń z TFI PZU.

Uczestnicy:

 • Jakub Pyszyński

  dyrektor Biura Prawnego TFI PZU/uczestnik webcastu "PPK w samorządach – jak uniknąć dodatkowych obowiązków"
  Image
  PZU - logo
 • Mirosław Tarczoń

  ekspert ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU/uczestnik webcastów "PPK w samorządach – jak sprawnie wprowadzić Plany" oraz "PPK w samorządach – pytania i odpowiedzi"
  Image
  PZU - logo
 • Marcin Dziuń

  ekspert ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU/uczestnik webcastu "Bezpłatny serwis do obsługi PPK – w czym pomaga i jak go obsługiwać”
  Image
  PZU - logo
 • Aleksandra Czartoryska

  ekspertka ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w TFI PZU/uczestniczka webcastu „PPK w samorządach – jak dobrze wybrać zarządzającego?”
  Image
  PZU - logo

Partner merytoryczny

 • Image
  PZU - logo