Newsletter

Konferencja prasowa - podsumowanie projektu "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach"

27.02.2015, 11:17aktualizacja: 27.02.2015, 11:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ramowe wytyczne
Ramowe wytyczne
26 lutego br. w Centrum Prasowym PAP zorganizowano konferencję prasową, podsumowującą realizację projektu "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach". W konferencji udział wzięły m.in. Teresa Hernik - Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz prof. Danuta Koradecka - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB).

Projekt realizowany był w partnerstwie PFRON i CIOP-PIB w okresie marzec 2013 - luty 2015 r. Podstawowym celem projektu było podniesienie jakości środowiska zawodowego osób niepełnosprawnych - opracowanie i upowszechnienie ramowych wytycznych dotyczących projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Z prowadzonych przez różne instytucje badań wynika, że niedostosowana infrastruktura oraz nieumiejętność przystosowania stanowisk pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych stanowi w Polsce jedną z głównych barier w zatrudnieniu tych osób.

W ramach projektu m.in.

  • Na podstawie przeglądu literatury i analiz rzeczywistych stanowisk pracy zostały zdiagnozowane potrzeby i opracowane rekomendacje w zakresie projektowania środowiska pracy - zebrane w dwóch publikacjach: "Ramowych wytycznych" i "Dobrych praktykach".
  • Opracowano narzędzia przydatne do projektowania stanowisk pracy, m.in. listę kontrolną do oceny stanowisk pracy oraz komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych. Opracowano również wizualizacje komputerowe, pokazujące podstawowe zagadnienia związane z dostępnością środowiska pracy oraz zasady przystosowań miejsc pracy.
  • Przygotowano 200 charakterystyk zawodów, uzupełnionych o informacje dotyczące możliwości zatrudniania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  • Opracowano - jako podstawę do dalszych badań - stanowisko wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej (VR), umożliwiające przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania przykładowego stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Przeprowadzono kampanię informacyjną "Dostosuj miejsce pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwórz przyjazną firmę bez ograniczeń". Kampania, adresowana do pracodawców, trafiła do ok. 980 000 odbiorców.
  • Dla podniesienia wiedzy lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych, zorganizowano 16 Punktów Informacyjno-Doradczych (w oparciu o istniejącą strukturę Oddziałów wojewódzkich PFRON), które w 2014 r. przeprowadziły blisko 400 spotkań informacyjno-doradczych w całej Polsce. Wzięło w nich udział ponad 4,5 tys. osób. Zorganizowano również 11 specjalistycznych seminariów w siedzibie CIOP-PIB, dla różnych grup odbiorców, zawodowo związanych ze środowiskiem pracy osób niepełnosprawnych. Projekt prezentowano na międzynarodowych imprezach targowych; zorganizowano również 6 konferencji regionalnych.

Realizację Ramowych wytycznych współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON - projekty systemowe.

Organizator konferencji: PFRON

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.02.2015, 11:17
Źródło informacji PFRON
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ