Newsletter

Oświadczenie Fundacji Mamy i Taty

23.07.2019, 16:42aktualizacja: 23.07.2019, 16:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Logo - 1
Logo - 1

Dnia 19 lipca 2019 roku wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, komentując uzyskanie dotacji przez Fundację Mamy i Taty na rozbudowę obywatelskich organizacji strażniczych, stwierdził w wywiadzie dla Radia Zet: „Wystąpimy do Narodowego Instytutu Wolności o informację w tej sprawie, a także przyjrzymy się działalności stowarzyszenia Ruch 4 Marca. Wsparcie państwa dla organizacji zajmujących się walką z osobami o odmiennej orientacji seksualnej to jawne wspieranie dyskryminacji”.

Stanowczo sprzeciwiamy się posądzeniom jakoby Fundacja Mamy i Taty prowadziła walkę z mniejszościami seksualnymi lub wspierała ich dyskryminację. W naszych działaniach zawsze bronimy konstytucyjnego porządku prawnego. Ruch 4 Marca powstał w odpowiedzi na działania władz Warszawy wdrożenia karty LGBT+.

Karcie Wolności stwierdzamy: „Chcemy, aby nasze rodziny i dzieci były bezpieczne, abyśmy jako wolni ludzie decydowali o sposobie i systemie wartości, w jakim nasze córki i synowie są kształtowane i wychowywane. Władze Warszawy przyjęły kartę LGBT+, program, który ma być realizowany w szkołach, urzędach oraz przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Karta ta wprowadza rekomendacje, wg których dzieci już od najmłodszych lat mają podlegać działaniom wywołującym ogromne wątpliwości.

W programie nauczania pojawi się +nowoczesna edukacja seksualna+ zgodna z zaleceniami WHO. Wg dokumentu dla 6-latków zaplanowano naukę o środkach antykoncepcyjnych. 9-letnie dzieci mają być uczone jak praktycznie stosować prezerwatywy.

Karta LGBT+ narusza nasze podstawowe poczucie bezpieczeństwa i wolności. W opinii prawników wdrożenie jej wytycznych może też prowadzić do naruszenia szeregu postanowień Konstytucji RP”.

Naruszenia mogą dotyczyć artykułów: 7. (zasady działania organów samorządu), 20. (zasady wolności gospodarczej), 25. ust. 2. (zasady bezstronności władz publicznych), 48. (poszanowania i ochrony praw rodziców), 72. (zasady ochrony dzieci) i 73. (zasady wolności twórczości artystycznej).

Wyrażamy zadowolenie, iż Narodowy Instytut Wolności wsparł oddolne działania rodzicielskie mające na celu realizację art. 72. i 48. polskiej Konstytucji i sprzeciwiamy się insynuacjom dotyczącym rzekomo dyskryminacyjnego charakteru podejmowanych przez nas działań.

Marek Grabowski

prezes Fundacji Mamy i Taty

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 23.07.2019, 16:42
Źródło informacji Fundacja Mamy i Taty
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ