Newsletter

Miasto Świdnica: Dotacje na zabytki od rządu

23.02.2023, 08:23aktualizacja: 23.02.2023, 08:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. W.Bąkiewicz UM Świdnica.jpg
Fot. W.Bąkiewicz UM Świdnica.jpg
Rząd uruchomił Program Odbudowy Zabytków, na który przeznaczył 3 miliardy złotych. Wnioskodawcami w tym programie mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Potencjalnie zatem w programie wnioski złożyć może około 3 tysiące podmiotów. Każdy wnioskodawca może złożyć aż 10 wniosków o wartości maksymalnie 3,5 mln zł na jeden projekt.

W otwartym naborze, ogłoszonym przez miasto, wpłynęło 99 wniosków, z których 2 nie spełniały wymogów formalnych. Komisja po bardzo dokładnej analizie 97 wniosków złożonych do programu uznała wszystkie za zasadne i merytoryczne. Świdnica może zarekomendować maksymalnie 10 obiektów należących do miasta lub do innych właścicieli.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bezzwrotne rządowe wsparcie może być przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru. W przypadku Świdnicy komisja w składzie – Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy, Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków, Małgorzata Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury, Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego oraz radny Ryszard Makowski, podjęła decyzję o złożeniu 4 wniosków dotyczących budynków użyteczności publicznej  i 6 wniosków dotyczących innych właścicieli. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych.

Spośród wniosków, składanych przede wszystkim przez wspólnoty mieszkaniowe i prywatnych właścicieli wybrano obiekty, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym i wymagają szybkiej interwencji. Zabytki te wymagają pilnego remontu, który powstrzyma ich dalszą degradację. Miasto rekomenduje do rządowego programu:

- dom mieszkalny – willa przy ul. Sportowej 3 – remont dachu, elewacji i stolarki,
- kamienica przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 – remont elewacji,
- kościół pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 21 – remont elewacji,
- kamienica przy ul. Kotlarskiej 14 – remont elewacji budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- kamienica przy ul. Długiej 45 – remont elewacji budynku,
- dom mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 78 – kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
oraz miejskie obiekty pełniące funkcje publiczne:
- Przedszkole Miejskie nr 6 przy ul. Komunardów 2 – remont elewacji i detali architektonicznych,
- Przedszkole Miejskie nr 6  przy ul. Komunardów 2 – remont wnętrz,
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 – remont elewacji,
- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Rynku – remont wnętrz.

Dwa największe zabytki Świdnicy, czyli Kościół Pokoju oraz katedra pw. św. Stanisława i Wacława otrzymały rekomendacje od komisji do ubiegania się o fundusze europejskie w ramach programu FENX. Przeznaczono w nim specjalną pulę pieniędzy na ochronę i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na listę UNESCO lub też Pomników Historii Prezydenta RP na cały kraj.

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można składać do 17 marca. Ostatecznego wyboru zabytków objętych dofinansowaniem podejmie Premier RP.

- Ilość złożonych wniosków pokazuje skalę potrzeb. W Świdnicy jest to ponad tysiąc zabytkowych obiektów, a utrzymanie ich w dobrym stanie wymaga nieustannych nakładów finansowych. Uważam, że rząd przeznaczył zbyt małą ilość środków na pierwszą edycję programu, liczę zatem na kolejne. Przypomnę, że przez kilka lat Świdnica prowadziła program dotacji miejskich na remonty obiektów zabytkowych, przeznaczając na ten cel kilkanaście milionów złotych. Dziś szczupłość budżetu uniemożliwia jego kontynuację, ale gdy tylko dysponować będziemy środkami, na pewno do projektu powrócimy. Tymczasem będziemy rekomendować inne programy dotyczące możliwości uzyskania wsparcia – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Już 2 marca w godz. 9:30-12:30 w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, otwarty zostanie Mobilny Punkt Informacji o środkach Unii europejskiej, które można uzyskać na renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych związaną z efektem energetycznym, w tym m.in. na remonty i ocieplenie dachów, wymianę stolarki. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej propozycji.

Udział jest nieodpłatny i ogólnie dostępny.

Ponadto w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków można ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetów:
- Województwa Dolnośląskiego (sprawy prowadzi Dział Dziedzictwa Kulturowego w Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),
- Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegółowe informacje o regulaminach i terminach naborów wniosków znajdują się na stronach internetowych w/w instytucji.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 23.02.2023, 08:23
Źródło informacji Miasto Świdnica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.