Newsletter

Pandemie, głód i katastrofy przemysłowe XX i XXI wieków. 13. konferencja z cyklu „Genealogie Pamięci”

17.11.2023, 09:00aktualizacja: 17.11.2023, 09:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Jak doświadczenia epidemii, głodu, klęsk żywiołowych i katastrof przemysłowych zapisały się w pamięci społecznej i kulturowej? Jak na tę pamięć wpłynęły dokonujące się w XX i XXI wieku przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne? Dlaczego oficjalne narracje o minionych zjawiskach wciąż dzielą społeczeństwa? Ruszyła rejestracja uczestników XIII konferencji z cyklu „Genealogie Pamięci”, która odbędzie się 22–24 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z transmisją online. Cykl „Genealogie Pamięci” organizowany jest przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest relacjom między pamięcią a szeroko pojętą biopolityką. Ponad czterdzieści badaczek i badaczy z całego świata podejmie problematykę wielkoskalowych zjawisk, takich jak pandemie, głód czy katastrofy przemysłowe. Poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą również sposobu, w jaki pamięć i rzeczywistość traumatycznych wydarzeń są przepracowywane na poziomie zbiorowym oraz jakie dyskursy pamięci i niepamięci temu towarzyszą.

Praktyki konstruowania pamięci o zjawiskach, które bezpośrednio wpływają na życie człowieka, są złożone i zmienne. Wraz z upływem czasu zmieniają się nie tylko wspomnienia o minionych wydarzeniach, ale również to, co w kontekście doświadczonych tragedii uznaje się za ważne. Co więcej, udział w procesie kształtowania pamięci biorą zarówno ludzie, jak i różne aspekty otaczającego świata, w tym przedmioty i krajobrazy przemysłowe. Na przestrzeni XX wieku wykształciły się różne wzorce pamięci. Jedne wynikały z tabuizacji, której celem była ochrona społeczeństwa przed nadmiernym lękiem i chaosem. Inne ściśle wiązały się z polityką państwa i stosowanymi przez nie strategiami ochronnymi, cenzurą. Apokaliptyczne scenariusze i ich wpływ na przyszłość pamięci wydają się również nie tracić aktualności.

W ramach wydarzenia, które uświetnią wykłady wprowadzające dwóch wybitnych badaczek - prof. Dory Varghi (Uniwersytet w Exeter i Uniwersytet Humboldta w Berlinie) oraz Marguéritte Corporaal (Uniwersytet Radboud w Nijmegen) zorganizowana zostanie również publiczna debata  pt. „Między traumą, pamięcią i zapominaniem - katastrofy nuklearne, środowiskowe i spowodowane działalnością człowieka w XX i XXI wieku”.  

Cykl „Genealogie Pamięci” to wiodący międzynarodowy projekt akademicki realizowany przez ESPS od 2011 roku. Jego celem jest ułatwienie wymiany intelektualnej między badaczkami i badaczami z różnych dyscyplin nauki, zajmujących się pamięcią i historią  oraz promocja ich prac w międzynarodowym środowisku akademickim. Organizowane w ramach cyklu konferencje dają asumpt do wielu publikacji. Materiały kilku poprzednich konferencji ukazały się m.in. w serii wydawniczej European Remembrance and Solidarity, (Routledge) Konferencja finansowana jest ze środków niemieckiego Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji „Genealogii Pamięci” można znaleźć na stronie: Genealogies of Memory 2023: Pandemics, famines and industrial disasters of the 20th and 21st centuries | ENRS

Formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji dostępny jest pod adresem: Registration Form for Participants (office.com)

Opieka merytoryczna:

prof. Ewelina Szpak

e-mail: ewelina.szpak@enrs.eu

KONTAKT:
 
Magdalena Żelazowska

e-mail: magdalena.zelazowska@enrs.eu  

tel. + 48 500 395 489

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (1)

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (2)

Źródło informacji: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.11.2023, 09:00
Źródło informacji Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ