Newsletter

SN: Akredytacje i wstęp do Sądu Najwyższego w dniu 9 czerwca 2020 r. (komunikat)

03.06.2020, 17:41aktualizacja: 03.06.2020, 17:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Sąd Najwyższy informuje:

W związku z dużym zainteresowaniem sprawami wyznaczonymi na dzień 9 czerwca 2020 r. w Izbie Dyscyplinarnej informujemy o zasadach przebywania oraz warunkach pracy mediów w siedzibie Sądu Najwyższego.

Przypominamy, że obowiązują ograniczenia wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości regulowane Zarządzeniem nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2058_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%2029%20maja%202020%20r.pdf

Dnia 9 czerwca 2020 r. do siedziby Sądu Najwyższego będą mogły wejść jedynie osoby wskazane w § 2 Zarządzenia, w szczególności wezwani w charakterze uczestników postępowania na posiedzenia w sprawach I DO 8/20 i I DO 19/20. Ze względu na wynikający z kodeksu postępowania karnego niejawny przebieg wymienionych posiedzeń Sąd Najwyższy nie przyjmuje zgłoszeń udziału publiczności.

Media zainteresowane relacjonowaniem spraw rozpoznawanych w Izbie Dyscyplinarnej mogą przebywać w budynku Sądu Najwyższego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i stosowaniu się do rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii. http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Organizacja_w_SN_SARS_CoV_21_v1.aspx

Wymagane jest zgłoszenie udziału przedstawicieli mediów do 8 czerwca, godz. 12.00, na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy redakcji i numeru legitymacji prasowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/ jann/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.06.2020, 17:41
Źródło informacji SN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.