Newsletter

Nauka i technologie

MC: Nowe otwarcie w cyfryzacji - podsumowanie 100 dni (komunikat)

03.04.2024, 14:00aktualizacja: 03.04.2024, 14:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Otwarte konsultacje społeczne, nadrabianie zaległości legislacyjnych oraz przyśpieszenie prac nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji – to główne aktywności, na których koncentrowały się prace Ministerstwa Cyfryzacji w czasie stu pierwszych dni od zaprzysiężenia Rządu. Plan pracy nowego kierownictwa resortu na ten rok jest bardzo ambitny.

"Przez pierwsze 100 dni w Ministerstwie Cyfryzacji odbywał się wielki remanent. Teraz podsumowujemy ten rozdział i wskazujemy kierunki na przyszłość. Chcemy przyspieszyć z legislacją, chcemy stawiać na sztuczną inteligencję, cyfrową higienę czy rozwój kompetencji cyfrowych. Priorytetem jest także zwiększenie cyberbezpieczeństwa, walka z dezinformacją oraz nowe usługi cyfrowe dla obywateli" – mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

W tym roku w ramach planów legislacyjnych kluczowe będzie przeprowadzenie trzech ważnych ustaw: Prawa Komunikacji Elektronicznej, Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz implementacji unijnego Aktu o usługach cyfrowych. Przygotowana zostanie także kompleksowa strategia cyfryzacji.

"100 dni w Ministerstwie Cyfryzacji to również kwestia odbudowy relacji w ramach Unii Europejskiej, to szereg spotkań, które odbyliśmy – spotkania z komisarzami unijnymi, spotkania bezpośrednio w Komisji Europejskiej. To dialog z Komisją Europejską, zjawisko, które było nieobecne. Bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy ten dialog" – zaznacza wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.

Otwarte konsultacje i polityka partycypacji

Od samego początku funkcjonowania nowego Rządu, Ministerstwo Cyfryzacji otwarte jest na słuchanie głosu wszystkich zainteresowanych grup. Odbyła się seria spotkań z organizacjami pozarządowymi, samorządami, organizacjami branżowymi – w tym otwarte i powszechne konsultacje w których mógł uczestniczyć każdy – te konsultacje będą powtarzane co pół roku.

Powstała także polityka konsultacji i partycypacji – dokument, który wyznacza jasne ramy konsultowania projektów – od założeń do finalnych projektów aktów prawnych. Wszystkie projekty aktów prawnych będą przechodziły ścieżkę konsultacji społecznych na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Rok cyfrowej higieny

Jednym z kluczowych zadań jest także realizacja działań z zakresu higieny cyfrowej. W tym zakresie uruchamiane są kolejne kursy edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Tylko w tym roku, w ramach współpracy i w koordynacji z ekspertami NASK opracowane zostały trzy ważne materiały - poradnik „Bezpiecznie w wirtualnej rzeczywistości”, poradnik „Nastolatki w sieci: multiscreening i wielozadaniowość” oraz kurs dla nauczycieli „(Dez)informacja, czyli w co wierzyć w internecie”. W najbliższym czasie zostanie wydany także poradnik dla rodziców i wychowawców dotyczący cyberhigieny oraz pakiety materiałów dla uczniów na ten temat. W drugiej połowie roku swoją premierę będzie miał także kurs dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych pod tytułem „Cyfrowa higiena”.

Prace nad wykorzystaniem AI

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jest jednym z kluczowych projektów, na którym od samego początku koncentrują się prace Ministerstwa Cyfryzacji. Obecnie na ukończeniu są prace nad aktualizacją „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”.

Na nowo zorganizowana została praca działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji Grupy Robocza ds. sztucznej inteligencji (GRAI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) i technologii przełomowych. Grupa jest otwarta i skupia szeroką reprezentację rynku mi.in ekspertów specjalizujących się w prawie nowych technologii, przedstawicieli nauki, etyków, dostawców technologii oraz organizacje pozarządowe. Zespół koordynujący prace GRAI wypracowuje model działania grupy, który uwzględni postulaty, jakie padły podczas spotkania.

Rozpoczęły się także prace nad wdrożeniem w Polsce przepisów AI Act oraz nad założeniami funduszu AI, który ma wspierać od 2025 roku projekty i startupy rozwijające AI w Polsce.

Powołany został zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski tworzą go specjalistki i specjaliści z doświadczeniem na najlepszych uczelniach i w największych firmach sektora technologicznego, którzy zdecydowali się zaangażować, by przyspieszyć rewolucję technologiczną w kraju.

Wsparcie inwestycji półprzewodnikowych

Już 18 grudnia, 5 dni po zaprzysiężeniu Rząd przyjął uchwałę ustanawiającą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Otwiera to drogę do formalnego wsparcia jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Obecnie przeprowadzane są analizy w Komisji Europejskiej. Podczas niedawnej wizyty w Brukseli, wicepremier Krzysztof Gawkowski rozmawiał z Komisarz Vestager o szybkiej ścieżce dla rozpatrzenia wniosku prenotyfikacyjnego.

Program dla kobiet w branży ICT6 mln zł – tyle w ramach otwartego konkursu „Zostań cyfrową ekspertką” mogą otrzymać organizacje pozarządowe na finansowanie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla kobiet. Właśnie zakończyło się zbieranie ofert, wkrótce wybrane zostaną najlepsze projekty.

Obecnie przygotowywany jest także „Okrągły stół kobiet branży ICT”. Odbędzie się jeszcze w kwietniu i ma zebrać wiele kobiet, które w tej branży rozwinęły swoją karierę. Wspólnie z nimi wypracowane zostaną mechanizmy dalszego wsparcia dla rozwoju zawodowego kobiet w branży nowych technologii.

Program Cyberbezpieczny Samorząd

Ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Rozpoczęło się podpisywanie umów z jednostkami samorządu. Ze wsparcia skorzystają urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie i jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Czas realizacji grantu wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

"Za naszą granicą toczy się wojna, natomiast my w cyberprzestrzeni odpieramy liczne cyberataki, robimy to przy pełnej współpracy z naszymi partnerami oraz przy współpracy innych resortów. Przygotowaliśmy długo oczekiwane dwa zasadnicze akty prawne – wdrożenie NIS2 do krajowego systemu bezpieczeństwa i ustawy o certyfikacji. Rozszerzamy program pracy cyberbezpieczeństwa między naszym resortem a innymi firmami, dzielimy się know-how, nawiązujemy dialog z rynkiem. Tylko w dialogu jesteśmy w stanie wypracować najlepsze rozwiązania" – wskazuje wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie, na mocy którego rusza pierwszy etap wsparcia dofinasowania dla projektu, którego celem jest budowa nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej. Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Budżet na całość inwestycji to prawie 830 mln. Projekt realizowany jest wspólnie z NASK oraz COI. Pierwszy etap przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu projektu KCPD, w tym na wyborze Biura Projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy. W ramach prac powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.

Rozwój mObywatela

Lista dokumentów w aplikacji wciąż się rozszerza tak, by, jak największa liczba użytkowników z różnymi potrzebami i z różnych grup społecznych mogła korzystać z ich elektronicznych wersji. W aplikacji mObywatel 2.0 w tym roku pojawiły się nowe dokumenty, dzięki którym swoje uprawnienia zawodowe potwierdzi ponad 360 tysięcy osób w Polsce, wpisanych do rejestru przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Wcześniej dodane zostały: legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego. Dzięki nim kolejna grupa zawodowa – blisko 60 tys. osób – ma możliwość potwierdzania swoich uprawnień zawodowych za pomocą dokumentu w telefonie.

Funkcji w mObywatelu będzie przybywało. Plan rozwoju na rok 2024 uwzględnia m.in. wprowadzenie zakładki „Twoje sprawy” oraz „Twoja firma”, a także modułu mStłuczka (do zgłaszania kolizji drogowych).

"Oprócz wielkich projektów jest całe mnóstwo spraw z zakresu cyfryzacji, które dotyczą każdej Polki i Polaka. Wiele z nich realizujemy każdego dnia. Dotychczas zaniedbano również wdrażanie prawa europejskiego, a to ma wpływ na życie każdego z nas – na nasze bezpieczeństwo. Dziś robimy wszystko, aby te zaległości nadrobić" – podsumowuje wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.04.2024, 14:00
Źródło informacji MC
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ