Newsletter

Nauka i technologie

Międzynarodowy Kongres KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST - ŁÓDŹ 2022

02.06.2022, 16:27aktualizacja: 02.06.2022, 16:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Open Eyes Economy - Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (1)
Open Eyes Economy - Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (1)
Przed nami Międzynarodowy Kongres KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST, który już 7-8 czerwca 2022 r. odbędzie się w Łodzi na terenie EC1 Łódź - Miasto Kultury przy ul. Targowej 1/3.

Celem wydarzenia jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Członkowie Rady Programowej oraz prelegenci głęboko wierzą, że odpowiednia polityka publiczna, globalna, regionalna i lokalna może przyspieszyć procesy regeneracyjne i adaptacyjne pod kątem wyzwań klimatycznych naszych miast. To wymaga jednak wspólnego działania administracji publicznej, jednostek z obszaru architektury i urbanistyki oraz podmiotów biznesowych.

Program Kongresu został podzielony na najważniejsze obszary tematyczne kluczowe z perspektywy rozwoju miast. Tematami dyskusji będzie m.in. urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej, agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych czy transport publiczny i strefy niskoemisyjne w praktyce.

Konieczność odpowiedniego zarządzania transformacją energetyczną w perspektywie rozwoju miast jest niezwykle ważna. Na jej przebieg ma wpływ odpowiednia polityka samorządów terytorialnych, ale także działania branży deweloperskiej, która nie tylko skutecznie adaptuje się do zmian klimatu, ale również walczy z postępującą degradacją środowiska. Przykładem jest firma Ghelamco Poland - lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej.

7 czerwca w sesji „Urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej” weźmie udział Jarosław Fiutowski – członek zarządu Ghelamco Poland odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje, zabierając głos w kontekście gospodarowania wodą i energią w realizacji obiektów odpowiedzialnego budownictwa.

„W 2022 roku w swojej strategii mocno stawiamy na ESG i podejmujemy konkretne działania w celu uczynienia naszej działalności bardziej zrównoważoną. Od 2015 roku kupujemy energię z zielonymi certyfikatami, ale to było dla nas niewystarczające. Chcieliśmy zrobić kolejny, znaczący krok w kierunku ograniczenia śladu węglowego. Rozpoczęliśmy przełomowy projekt, jakim jest budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Do 2024 roku jako firma chcemy osiągnąć neutralność energetyczną. Pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie Warsaw UNIT. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla Warsaw UNIT w całym cyklu jego życia zostanie obniżona aż o 53%, a w zakresie zużycia mediów aż o 70%. Ghelamco dąży do tego, by energią produkowaną z własnych odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone obecnie inwestycje, jak również własną przestrzeń biurową. To sytuacja bez precedensu w skali całego kraju” - Jarosław Fiutowski.

Kongres adresowany jest do przedstawicieli samorządów i osób odpowiedzialnych za miejską politykę przestrzenną, przedstawicieli uczelni wyższych, przedstawicieli biznesu z branż związanych z rozwojem miast, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju miast czy studentów kierunków związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, budownictwem, nowymi technologiami oraz zrównoważonym rozwojem miast i gospodarek.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - wymagana jest rejestracja.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie: www.regeneracjamiast.pl.

Organizatorem Kongresu jest Miasto Łódź, a realizatorem Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wydarzenie jest organizowane w ramach cyklu wydarzeń ruchu Open Eyes Economy.

Kongres jest również oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

KONTAKT:

e-mail: regeneracjamiast@oees.pl

BIURO PRASOWE dostępne jest tutaj.

Kontakt dla mediów i akredytacje:

Pandora Wesołowska (Nieagencja)

e-mail: pandora@nieagencja.pl

tel. 539 208 681.

Źródło informacji: Open Eyes Economy - Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.06.2022, 16:27
Źródło informacji Open Eyes Economy - Fundacja GAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ