Newsletter

Nauka i technologie

Niezależne wyniki testów potwierdzają skuteczność klimatyzatora firmy Panasonic z technologią nanoe™ X w hamowaniu aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

14.01.2021, 11:44aktualizacja: 14.01.2021, 11:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

WIESBADEN, Niemcy--(BUSINESS WIRE)-- Firma Panasonic ogłosiła, że Texcell* [1], pierwsza w Europie globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, potwierdziła efekt hamujący aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X. Texcell zweryfikował skuteczność hamującego wpływu na nowego koronawirusa rzędu 91,4% na przestrzeni 6,7 m3 w czasie 8 godzin.

nanoe™ X to technologia, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydroksylowe zawarte w wodzie. Rodniki hydroksylowe hamują rozwój zanieczyszczeń, w tym niektórych bakterii i wirusów. Mają one silne właściwości utleniające i są wysoce reaktywne, stąd ich krótka żywotność. Zawarte w drobnych cząsteczkach wody, nanoe™ X charakteryzują się długą żywotnością i zdolnością rozprzestrzeniania się na duże odległości. Mają one efekt hamujący na substancje lotne i osadzone na powierzchni.

We wrześniu 2020 r. we współpracy z Texcell*[1] firma Panasonic potwierdziła efekt hamujący technologii nanoe™ X, wykorzystującej zalety rodników hydroksylowych, na nowego koronawirusa na małej przestrzeni testowej 45 l z użyciem generatora nanoe™ X. Następnie firma Panasonic przeprowadziła badania z użyciem klimatyzatora z technologią nanoe™ X na większej przestrzeni testowej. Nawet w tych trudnych warunkach Texcell potwierdził, że technologia nanoe™ X ma efekt hamujący na aktywność nowego koronawirusa o skuteczności rzędu 91,4% w rzeczywistej przestrzeni o powierzchni 6.7 m3 w czasie 8 godzin przy użyciu klimatyzatora z nanoe™ X. Testy były prowadzone w zamkniętym środowisku laboratoryjnym i nie przygotowano ich z myślą o ocenie skuteczności w niekontrolowanych przestrzeniach mieszkalnych.

Panasonic prowadzi badania nad technologią nanoe™ już od 20 lat, od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu wzrostu niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm* [2].

Panasonic będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu tworzenie zdrowego otoczenia dla ludzi z całego świata.

Informacje o badaniu:

Zbadanie efektu hamującego aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na powierzchni 6,7 m3 przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X.

  • Zarys

Analizę porównawczą przeprowadzono na przestrzeni badawczej 6,7 m3 z obecnością nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

  • Wyniki

Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 91% w ciągu 8 godz.

Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia.

  • Metoda i dane

Organizacja: Texcell (Francja)

Przedmiot: nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)

Urządzenie: klimatyzator z technologią nanoe™ X (model Etherea CS-Z25VKEW)

Metoda:

  • Klimatyzator Etherea z technologią nanoe™ X zainstalowano na powierzchni 6,7 m3.
  • Gazę nasączoną roztworem wirusa SARS-CoV-2 przez 24 h poddano działaniu klimatyzatora z technologią nanoe™ X z odległości 0,7 m w pomieszczeniu o powierzchni 6,7 m3.
  • Określono miano zakaźne wirusa, który posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika zahamowania jego aktywności.

Wyniki testu

Przedmiot ------Wskaźnik zahamowania aktywności wirusa*---------Pojemność------Czas trwania

SARS-CoV-2-------------------42,4%-------------------------------------------6,7 m3------------4 godz.

SARS-CoV-2-------------------91,4%-------------------------------------------6,7 m3------------8 godz.

SARS-CoV-2-------------------99,7%-------------------------------------------6,7 m3----------24 godz.

Uwagi:

*[1]: Texcell to globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, której specjalizacje obejmują: testy wirusowe, oczyszczanie z wirusa, profilowanie immunologiczne, B+R oraz magazynowanie komórek zgodnie z zasadami GMP (ang. good manufacturing practice - dobre praktyki produkcyjne) na potrzeby zewnętrznych projektów z zakresu B+R, GClP (ang. good clinical laboratory practice - dobra kliniczna praktyka laboratoryjna), GLP (ang. good laboratory practice - dobra praktyka laboratoryjna) i GMP.

Działając na rynku od ponad 30 lat w obrębie struktur paryskiego Instytutu Pasteura, Texcell odznacza się cenioną wiedzą fachową z zakresu testów wirusowych w oparciu o szereg protokołów badań na obecność czynników zewnątrzpochodnych.

Texcell jest pierwszym podmiotem typu spin-off paryskiego Instytutu Pasteura, utworzonym w 1997 r.

*[2]: Główne doniesienia z prowadzonych analiz

- 12 maja 2009 r.: potwierdzono pożądane oddziaływanie naładowanych cząsteczek wody na wirusy, bakterie i środki chemiczne używane w rolnictwie.

- 20 października 2009 r.: potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody hamują namnażanie się nowego wirusa grypy.

- 20 lutego 2012 r.: potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się alergenów pochodzenia zwierzęcego, bakterii, grzybów i wirusów.

- 16 stycznia 2014 r.: stwierdzono, że elektrostatyczne, atomizowane nanocząsteczki wody skutecznie rozbijają pyły PM2.5 i hamują wzrost grzybów na podłożu w postaci żółtego piasku.

Panasonic

Firma Panasonic jest globalnym liderem w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań do szerokich zastosowań w sektorze elektroniki użytkowej, budownictwa mieszkaniowego, motoryzacji i B2B. W 2018 r. firma obchodziła 100. rocznicę swojej działalności. Panasonic posiada 528 spółek zależnych i 72 spółki stowarzyszone na całym świecie, a w roku finansowym zakończonym z dniem 31 marca 2020 r. odnotowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7,49 bln JPY. Firma angażuje się w realizację nowych wartości poprzez innowacje oparte na współpracy i wykorzystuje technologie do tego, aby poprawiać jakość życia klientów z całego świata. Więcej informacji na temat firmy Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Źródło: Panasonic

KONTAKT:

Tanya Houston

Wildwood PR

e-mail: Tanya.houston@wildwoodpr.com

tel. +44 (0) 7711 617491

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.01.2021, 11:44
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ