Newsletter

Nauka i technologie

Rimini Street Indie po raz kolejny zdobywa certyfikat Great Place to Work©

18.09.2023, 09:55aktualizacja: 18.09.2023, 10:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Firma zyskuje uznanie ze względu na włączającą kulturę opartą na wysokim poziomie zaufania i ukierunkowaną na wysokie wyniki oraz możliwości rozwoju kariery dla wszystkich pracowników.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj zdobycie już po raz drugi certyfikatu Great Place to Work® w Indiach.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230914421302/pl/

Osiągnięcie Rimini Street podkreśla zobowiązanie firmy na rzecz wspierania kultury innowacji w miejscu pracy, która aktywnie angażuje i doskonali doświadczenia wszystkich pracowników w kraju. Wyróżnienie jest kolejną z licznych nagród przyznanych Rimini Street w dowód uznania doskonałości miejsca pracy, w tym certyfikatów Great Place to Work® we Francji, w Izraelu, Japonii, Korei, Wielkiej Brytanii i USA, a także wyróżnień Top Workplace USA 2023 i brytyjskiego Best Workplace for Wellbeing™ 2023.

Instytut Great Place to Work® w Indiach ocenia i wyróżnia firmy oferujące najlepsze w swojej klasie miejsca pracy i kultywujące doskonałą kulturę korporacyjną. Great Place to Work słynie na całym świecie z rygorystycznego modelu opartego na danych, który pozwala wyrazić doświadczenia pracowników za pomocą danych liczbowych. Od ponad trzydziestu lat w badaniach Great Place to Work wzięło udział ponad 100 mln pracowników, którzy najczęściej wskazują zaufanie jako element decydujący o doskonałości miejsca pracy. Trust Model™ opracowany przez Great Place to Work stanowi podstawę 60 pytań ankiety Trust Index Survey mającej na celu zbadanie poziomu satysfakcji pracowników.

Ankietowane przedsiębiorstwa wykazujące wybitne osiągnięcia pod względem wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i poczucia koleżeństwa potrafią lepiej przyciągać i zatrzymywać wysoce zaangażowanych pracowników osiągających wysokie wyniki, co jest nieodzowne dla rozwoju działalności oraz decydujące dla sukcesu firmy.

Ponad 90% pracowników Rimini Street Indie „ma poczucie dumy” ze swoich osiągnięć

Według badań Great Place to Work „powierzanie pracownikom istotnych zadań przyczynia się do ich zatrzymywania w firmie, sprzyja innowacyjności, zaangażowaniu pracowników, wspiera ich dobrostan i umożliwia osiąganie wyższych przychodów”. Wyniki ankiety przeprowadzonej w Rimini Street Indie pokazują, że ponad dziewięciu na dziesięciu pracowników czuje dumę ze swoich dokonań (92%) i uważa, że ich praca ma znaczenie (91%).

„Rimini Street Indie jest zaszczycona ponownym tytułem Great Place to Work – powiedział Raju Gadiraju, dyrektor zarządzający Rimini Street Indie. – Wyróżnienie odzwierciedla nasze zdecydowane przekonanie, że kultura oparta na szacunku, współpracy i dobrostanie pracowników ma kluczowe znaczenie zarówno dla osiągnięć indywidualnych, jak i zbiorowych. Nasi ludzie leżą u podstaw naszych sukcesów i decydują o wartości oferowanej klientom”.

Oto kilka innych ustaleń z przeprowadzonego badania:

  • 96% pracowników stwierdziło, że są traktowani sprawiedliwie niezależnie od orientacji seksualnej, a 94% pracowników wskazało sprawiedliwe traktowanie bez względu na wiek oraz rasę.
  • 95% pracowników chwali się zatrudnieniem w Rimini Street.
  • 93% pracowników uważa, że Rimini Street we właściwy sposób wnosi wkład w społeczeństwo.

„Rimini Street jest zaangażowana na rzecz stworzenia wyjątkowego środowiska pracy, w którym pracownicy nie tylko czują się docenieni, ale również wspierani, by osiągać pełnię swojego potencjału – powiedział Seth Ravin, prezes i dyrektor generalny Rimini Street. – Wyróżnienie potwierdza nasze zobowiązanie do budowania włączającego, innowacyjnego i wspierającego miejsca pracy, w którym pracownicy czują, że mogą przyczynić się do wywarcia ogromnego wpływu i realizacji naszej misji polegającej na dostarczaniu wyjątkowych rozwiązań technologicznych klientom”.

Wyjątkowe programy Rimini Street wspierają wyjątkową kulturę

Firma Rimini Street niedawno obchodziła 10. rocznicę pomyślnej działalności operacyjnej w Indiach, regionie, który doskonale sprawdza się jako centrum doskonałości i innowacji. Przyciąganie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników osiągających „wyjątkowe” wyniki ma krytyczne znaczenie dla dalszego rozwoju firmy na tym obszarze. Obecnie Rimini Street Indie zatrudnia setki profesjonalistów w Bengaluru i Hyderabadzie. Zespół znacząco przyczynia się do ogólnego wzrostu firmy oraz niezrównanej średniej oceny poziomu satysfakcji klienta, która plasuje się na poziomie 4.9/5 (gdzie 5.0 oznacza ocenę doskonałą).

Rimini Street oferuje szereg programów zaprojektowanych w celu zapewnienia najwyższych wyników i poziomu zaangażowania pracowników, takich jak:

  • Program pilotażowy Rimini Street obejmujący czterodniowy, elastyczny tydzień pracy, który rozpoczął się w drugiej połowie 2022 r. z myślą o zapewnieniu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Program jest obecnie dostępny do końca 2023 r.
  • Inwestycje w nowe i udoskonalone programy nauki i rozwoju w celu wsparcia rozwoju zawodowego i możliwości uczenia się pracowników.
  • Uruchomienie anonimowej platformy na rzecz zaangażowania pracowników – Peakon – pomagającej firmie stale wsłuchiwać się w głos pracowników, dokonywać pomiarów, monitorować, wyciągać wnioski i osiągać sukcesy dzięki analizie sprawdzonych czynników wpływających na poziom zadowolenia pracowników.

Rimini Street z dumą wspiera również młode talenty za pomocą programu „Freshers”. Celem tego szczególnego programu jest rekrutacja i rozwój młodych talentów dzięki zapewnieniu nowych szans niedawnym absolwentom, umożliwiając im dalszy rozwój umiejętności w ramach sześciomiesięcznego szkolenia w firmie. Wybrani pracownicy przyspieszyli w ten sposób swoją ścieżkę kariery w Rimini Street i obecnie aktywnie przyczyniają się do sukcesów firmy.

Szukamy pracowników!

Rozwijaj swoją karierę w firmie, która stawia swoich pracowników na pierwszym miejscu i inwestuje w społeczność. Odwiedź stronę Rimini Street z ofertami pracy: https://www.riministreet.com/company/careers/

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com:

https://www.businesswire.com/news/home/20230914421302/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.09.2023, 09:55
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ