Newsletter

Polityka i społeczeństwo

EKF 2023: kuźnia scenariuszy i rekomendacji dla polskiego sektora finansowego na najbliższą przyszłość

05.06.2023, 19:34aktualizacja: 05.06.2023, 19:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

„Wiarygodność w czasach kryzysu zaufania” to hasło przewodnie rozpoczętej 5 czerwca XIII edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie (EKF). „EKF to praktycznie całoroczny think thank, który nigdy nie zasypia” – powiedział, otwierając kongres, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce, podczas którego spotykają się decydenci rynków finansowych i eksperci, aby dyskutować o obecnych i o przyszłych wyzwaniach dla sektora finansowego, scenariuszach jego rozwoju, a także o możliwych zagrożeniach. Organizatorem kongresu jest Centrum Myśli Strategicznych, partnerem głównym - PKO Bank Polski, natomiast partnerem honorowym – Polski Fundusz Rozwoju.

Sopocki kongres stanowi zwieńczenie prac trwających przez cały rok – seminariów, konferencji i debat. Jak wyliczał premier Bielecki m.in. 51 członków Rady Programowej (wśród których są szefowie dużych firm finansowych i przedstawiciele regulatorów) pracuje przez wiele miesięcy nad jego programem, współpracuje z nimi 500 ekspertów pro bono, udzielając wsparcia merytorycznego. W tym czasie powstało też 30 rekomendacji rozwiązań gospodarczych oraz publikacje na ten temat.

Został też opracowany raport „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”, bazujący na opiniach 36 ekspertów. Wynika z niego m.in., że w 2023 r. przewidywane jest słabe tempo wzrostu PKB (0,8 proc. r/r), natomiast w kolejnych latach nastąpi przyspieszenie i w wzrost o ok. 3,5 proc. r/r.

W inauguracji EKF 2023 uczestniczył też Joschka Fischer, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej.

„Wojna w Ukrainie trwa nadal i wiemy już, że stanowi ona przełomowy moment w historii całego kontynentu europejskiego. Tym bardziej takie wydarzenia, jak to (EKF) są potrzebne, zwłaszcza w tak strategicznym miejscu, jak Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” – powiedział Joschka Fischer.

Wskazał, że już niebawem zobaczymy, iż ten konflikt i ostateczne zwycięstwo Ukrainy zmienią gospodarczy i polityczny krajobraz Europy, wzmacniając znaczenie tej części kontynentu.

„Nie można nie doceniać wagi EKF, jako głosu sektora finansowego wszystkich >>nowych<< państw członkowskich UE, który z każdym rokiem będzie coraz lepiej słyszalny. Ten głos plus geopolityczne skutki wojny w Ukrainie zdefiniują przyszłość całej Europy na wiele kolejnych dekad” – podkreśli Joschka Fischer.

W otwarciu EKF uczestniczył również gospodarz miasta kongresu, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który podkreślił zasługę organizatorów EKF w aktywizowanie młodych ludzi, którzy od 10 lat uczestniczą w Akademii EKF – projekcie skupiających uzdolnionych studentów i absolwentów polskich i zagranicznych. Nową inicjatywę Akademii jest forum, którego celem jest zainicjowanie dialogu między obecnymi i przyszłymi decydentami oraz ekspertami.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

„Mam okazję po raz pierwszy gościć na kongresie, ale wiem o jego tradycjach, o jego dorobku oraz o jego wartości dla sektora gospodarczego – mówił minister Buda. Podkreślił, że obecnie mamy czas zupełnie wyjątkowy. - Od momentu Covid-19 w zasadzie nie ma prognoz dłuższych niż 6-12 miesięcy. Jeśli się pojawiają, to zazwyczaj się radykalnie nie materializują. Ciężko planować dziś scenariusz z pewnym wyprzedzeniem, nawet w perspektywie średnioterminowej” – zwrócił uwagę Waldemar Buda.

Dlatego – w jego opinii – tak ważne jest bycie elastycznym i potrafiącym podejmować działania nieplanowane, które wynikają z polityki reakcyjnej na to, co się dzieje.

„Dzisiaj bardzo istotna jest zdolność państwa i całej administracji, jak również ekonomistów, ekspertów, do zmiany koncepcji, do zmiany myślenia, kiedy dochodzi do tak dynamicznej sytuacji” – zaznaczył minister rozwoju. Przyznał, że 2023 rok jest trudnym rokiem z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, chociaż Polska nie ma gorszych wyników w porównaniu z innymi krajami - jeśli chodzi o I kw. 2023 r. to względem IV kw. 2022 to spośród krajów OECD mamy największy wzrost PKB (choć rok do roku jest to spadek o 0,2 proc).

Za największy problem minister Buda uznał inflację. Jednak dodał, że kolejny, trzeci miesiąc pokazuje, że „jesteśmy w mocnym trendzie spadkowym”.

„Buduje to pewien optymizm” – stwierdził minister rozwoju.

Podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Finansowego wystąpił również Jacek Jastrzębski, prezes Komisji Nadzoru Finansowego.

„EKF to autentyczne forum wymiany myśli i konfrontacji poglądów. Wielka wartość tego forum wynika z merytorycznego poziomu dyskusji i wzajemnego szacunku wszystkich uczestników tej debaty. Taki dialog ma wielką wartość z punktu widzenia polskiego sektora finansowego - ocenił prezes Jastrzębski. Dodał, że jedną z kluczowych ról nadzoru finansowego jest stanie na straży bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora finansowego, którego suma aktywów wynosi 3,7 biliona zł. - Zdrowy i bezpieczny sektor finansowy jest niezbędny dla funkcjonowania polskiej gospodarki i jego siła kapitałowa jest w dużej mierze wynikiem działań KNF” – wskazał Jacek Jastrzębski.

Zdaniem prezesa KNF niezależnie od pewnych różnic w punktach widzenia instytucje publiczne znajdują solidnych i wiarygodnych partnerów po stronie instytucji finansowych.

„Ostatni rok jest tego dobrym przykładem. Jest też dobrym prognostykiem na przyszłość” – zaznaczył.

Podczas otwarcia XIII edycji EKF po raz pierwszy przyznano Nagrodę Wizjonera Roku.

„W dniu 25 kwietnia na posiedzeniu Rady Programowej EKF postanowiliśmy corocznie przyznawać tytuł najlepszego wizjonera roku. Chodzi o osobę, która wiele lat wcześniej trafnie przewidziała to, co się dzieje dzisiaj. Na wniosek pana przewodniczącego Jana Krzysztofa Bieleckiego taki tytuł przyznaliśmy profesorowi Charlesowi Goodhartowi, emerytowanemu profesorowi London School of Economics” – powiedział prof. Leszek Pawłowicz, wiceprezes Centrum Myśli Strategicznych, koordynator EKF.

Przedstawiając laureata Jan Krzysztof Bielecki podkreślał, że jest on autorytetem dla wielu pokoleń ekspertów związanych z sektorem finansowym i od dekad w inspirujący, nowatorski sposób wyjaśnia fundamentalne zagadnienia dla rozwoju gospodarczego świata, związane chociażby z wyzwaniami demograficznymi, procesem starzenia się społeczeństw, nierównościach społecznych etc., pozostając przy tym wielkim orędownikiem empiryzmu.

„Z najnowszej książki profesora Goodharta dowiadujemy się zaś, że cokolwiek przyniesie przyszłość, także w kontekście rozstrzygnięcia wojny w Ukrainie, w niczym nie będzie przypominać przeszłości” – wskazał premier Bielecki.

W badaniach prof. Goodharta szczególne, kluczowe miejsce zajmuje demografia, gdyż - jak to określił laureat - to ona zdefiniuje dynamikę oraz kierunek rozwoju gospodarek, w tym tych największych, jak amerykańska czy chińska, w kolejnych dekadach.

„Uważam, że zwiększony współczynnik obciążenia demograficznego, czyli stały wzrost liczby osób starszych w stosunku do młodych, wywrze znaczną presję na finanse sektora publicznego” – stwierdził prof. Goodhart, który zdalnie połączył się z uczestnikami EKF. Według niego Istnieją tylko trzy możliwe rozwiązania tego problemu, z których żadne nie jest pozbawiona kosztów i ryzyka. Pierwszą alternatywą jest zmniejszenie wydatków przeznaczanych na zaspokajanie potrzeb i utrzymanie wysokiego standardu życia osób starszych poprzez znaczne podniesienie wieku emerytalnego lub wyraźnie obniżenie emerytur. Drugą - podniesienie podatków, aby znaleźć źródła finansowania świadczeń dla osób w wieku emerytalnym. Trzecim rozwiązaniem jest ciągłe zadłużanie się państw, co jednak może generować poważne, negatywne skutki ekonomiczne, np. w postaci stagflacji.

Za najlepszą z tych trzech dróg prof. Goodhart uważa zwiększanie obciążeń podatkowych, ale w sposób racjonalny, przemyślany i niehamujący wzrostu gospodarczego. W tym kontekście wskazuje on na podatek węglowy oraz gruntowy, czyli nałożony na osoby bądź korporacje dysponujące gruntami. W jego opinii dzięki temu dodatkowe obciążenia byłyby ponoszone przez najbogatszą część społeczeństwa, nie ograniczając potencjału rozwojowego klasy średniej.

Europejski Kongres Finansowy w Sopocie odbywa się w dniach 5-7 czerwca. Ponad 1500 uczestników będzie dyskutować przez trzy dni na tematy finansowe i gospodarcze.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.06.2023, 19:34
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ