Newsletter

Polityka i społeczeństwo

EUFIC rozpoczyna kampanię pt. „Poszerzenie wiedzy naukowej w celu podejmowania świadomych decyzji” na rzecz nauki o żywności i zdrowiu w celu zwalczania dezinformacji w UE

07.09.2023, 09:00aktualizacja: 07.09.2023, 09:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji Europejska Rada Informacji o Żywności (EUFIC) rozpoczęła kampanię na rzecz umiejętności czytania i pisania w zakresie nauk o żywności i zdrowiu. Inicjatywa ta podkreśla kluczową rolę umiejętności czytania i pisania w umożliwieniu społeczeństwu dokonywania świadomych wyborów dotyczących diety i stylu życia, co stanowi podstawę wizji zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Przez cały wrzesień EUFIC podnosi świadomość na ten temat, przedstawiając zestaw praktycznych materiałów, takich jak infografiki i artykuły, na swoich kanałach Twittera, Facebooka i Instagrama oraz przy wsparciu mediów w całej Europie.

Podjęcie wyzwania związanego z analfabetyzmem naukowym w Europie

Pomimo kluczowej roli nauki w naszym życiu niekontrolowane rozprzestrzenianie się fałszywych informacji, dezinformacji i pseudonauki zagraża zdolności obywateli do dokonywania świadomych wyborów.

Badanie Eurobarometru z 2022 r. pokazuje, że publiczne stacje telewizyjne i radiowe są najbardziej zaufanymi źródłami wiadomości w UE (49 proc.), za nimi plasuje się prasa (39 proc.), a następnie prywatne stacje telewizyjne i radiowe (27 proc.). Pomimo tego zaufania potencjalne zniekształcenie faktów naukowych przez media i częste nadmiernie uproszczone lub sensacyjne raportowanie stwarza niepewność i przyczynia się do zmniejszenia zaufania do autentycznych informacji naukowych.

Praca EUFIC ma na celu nie tylko wspieranie i kierowanie dziennikarzami i naukowcami w odpowiedzialnym i jasnym raportowaniu, ale także wzmocnienie pozycji obywateli europejskich. Poprawiając swoją wiedzę na temat żywności i zdrowia, mogą lepiej rozszyfrować i zrozumieć prawdziwą istotę tego, co jest przekazywane w nagłówkach i mediach społecznościowych.

Kampania EUFIC: poprawa alfabetyzmu naukowego w celu lepszego podejmowania decyzji

EUFIC zidentyfikowała kraje, w których obywatele czują się mniej pewnie w kwestii identyfikowania dezinformacji. Estonia i Polska okazały się głównymi obszarami zainteresowania, w których około 40 proc. populacji albo „niezbyt pewnie”, albo „wcale niepewnie” rozpoznaje dezinformację, gdy się z nią zetknie.

Wykorzystując analizę słów kluczowych Google i zbierając pytania od odbiorców witryny EUFIC za pośrednictwem ankiety, EUFIC zidentyfikowała często zadawane pytania dotyczące wykrywania dezinformacji w internecie. Wykorzystując te spostrzeżenia, kampania obejmuje zestaw praktycznych i atrakcyjnych materiałów – od infografik po wnikliwe artykuły – poruszających istotne tematy, takie jak wiarygodne źródła, wykrywanie dezinformacji, błędy poznawcze i obalanie powszechnych mitów na temat żywności i żywienia. To oddolne podejście zapewniło, że kwerendy społeczności bezpośrednio wpłynęły na materiały kampanii. Chociaż kampania w mediach społecznościowych jest prowadzona głównie w języku angielskim, EUFIC zapewnia szerszy zasięg lokalny, tłumacząc materiały na języki lokalne (tj. estoński i polski) i rozpowszechniając je z pomocą lokalnych agencji medialnych.

Dołącz do EUFIC w ich poszukiwaniu Europy opartej na nauce

Poprzez tę kampanię EUFIC podkreśla znaczącą rolę wiedzy o żywności i zdrowiu w promowaniu zdrowszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa. We wrześniu tego roku weź udział w tej misji, śledząc kampanię EUFIC w mediach społecznościowych i pomagając kształtować przyszłość, w której decyzje są świadome, wybory zdrowe, a społeczeństwa zrównoważone.

Informacje o kampanii

⦁    Kampania w mediach społecznościowych dotycząca wiedzy na temat żywności i zdrowia (wymieniona powyżej) odbywa się przez cały wrzesień na kanałach EUFIC

⦁    Artykuły na ten temat w EN, EE, PL (wkrótce w ES, FR, IT i DE)

⦁    Główne kanały mediów społecznościowych EUFIC:

- Twitter
- Facebook
- Instagram

⦁    Materiały opublikowane na stronie internetowej EUFIC:

- Infografika: jak rozpoznać fałszywe informacje żywieniowe w Internecie

- Infografika: jak czytać wykresy

- Infografika: czym są błędy poznawcze i jak poprawić swoje myślenie

- Infografika: jak mocne są dowody naukowe

- Artykuł: poziomy dowodów w badaniach żywieniowych

- Artykuł: badania żywieniowe: kto je finansuje i jak są publikowane

Informacje o Europejskiej Radzie Informacji o Żywności (EUFIC)

EUFIC jest zorientowaną na konsumenta organizacją non profit założoną w celu uczynienia nauki stojącej za żywnością i zdrowiem bardziej dostępną i łatwiejszą do zrozumienia przez społeczeństwo. Misją EUFIC jest tworzenie treści opartych na nauce, aby inspirować i wzmacniać zdrowszą i bardziej zrównoważoną dietę i styl życia wśród obywateli Europy.

Więcej informacji o EUFIC: https://www.eufic.org/

KONTAKT:

Marie-Christine Thurm

relacje z mediami, EUFIC

e-mail: marie-christine.thurm@eufic.org

Rozpowszechnianie tych badań jest współfinansowane przez Unię Europejską. Jednakże wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Zdrowia i Administracji Cyfrowej (HaDEA). Ani Unia Europejska, ani agencja nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Źródło informacji: EUFIC

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.09.2023, 09:00
Źródło informacji EUFIC
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ