Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europosłowie: legalna migracja ograniczyłaby nielegalne przepływy i pobudziła gospodarkę

04.05.2021, 09:53aktualizacja: 04.05.2021, 09:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2021
European Union, 2021
Unijne ramy legalnej migracji zachęciłyby do bardziej uporządkowanej migracji, przyciągnęłyby do Europy potrzebnych pracowników, osłabiły przemytników i handlarzy ludźmi oraz ułatwiły integrację - uznała Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego.

“Zachęcamy Komisję Europejską do podjęcia nowych i zdecydowanych działań w obszarze legalnej migracji. Rewizja niebieskiej karty dla wysoko wykwalifikowanych pracowników jest nadal w toku, ale rynek pracy w Europie również potrzebuje innych profilów. Na przykład kryzys COVID-19 wyraźnie pokazał brak pracowników w sektorze opieki. Musimy zharmonizować europejską politykę legalnej migracji i ustanowić zorganizowane, przewidywalne i bezpieczne kanały migracji do UE ” - powiedziała sprawozdawczyni, eurodeputowana Sylvie Guillaume z Francji.

 W projekcie sprawozdania, które przyjęto 53 głosami za przy 14 głosach przeciw, Komisja Wolności Obywatelskich skarży się, że legalna migracja była prawie niedostrzegana w polityce migracyjnej UE od 2015 r. Podkreśla jednocześnie, że Nowy Pakt w Sprawie Migracji i Azylu nie zawiera żadnych konkretnych propozycji w tej sprawie.
 

„Polityka UE i krajowa w zakresie legalnej migracji powinna koncentrować się na reagowaniu na niedobory na rynku pracy i umiejętności” - argumentowali europosłowie, wskazując na starzenie się społeczeństwa i kurczącą się siłę roboczą.

 Deputowani zwrócili się o przegląd i rozszerzenie obowiązującego prawodawstwa, ponieważ obecne ramy obejmują głównie zatrudnienie w sektorach o wysokich kwalifikacjach lub wysoko płatnych oraz w korporacjach wielonarodowych, przy czym tylko jedna dyrektywa, która dotyczy pracowników sezonowych, jest ukierunkowana na niskopłatną migrację.
 
W tekście podkreślono ważną rolę przekazów pieniężnych i korzyści, jakie bezpieczna, regularna i uporządkowana migracja przynosi zarówno krajom wysyłającym, jak i przyjmującym. Jednocześnie uznając ryzyko „drenażu mózgów”, europosłowie zasugerowali promowanie migracji cyrkulacyjnej. W tym celu Komisja powinna przeanalizować podejście innych krajów, takie jak system punktowy i modele oparte na wyrażaniu zainteresowania.
 
Według Komisji Wolności Obywatelskich PE Unia Europejska powinna stopniowo odchodzić od podejścia sektorowego i krajowego i określać ogólne zasady wjazdu i pobytu dla wszystkich obywateli państw trzecich poszukujących pracy w Europie. Państwa członkowskie powinny także zharmonizować przyznane im i ich rodzinom prawa.
 
Europosłowie proponują stworzenie puli talentów i platformy dopasowywania, obejmującej wszystkie sektory i poziomy zatrudnienia, która służyłaby jako punkt kompleksowej obsługi dla pracowników spoza UE, pracodawców z UE i organów administracji krajowej. Aby lepiej reagować na potrzeby siły roboczej lub niedobory na rynkach krajowych, zarządzałaby ona podażą umiejętności i dopasowywała ją do uczestniczących państw członkowskich.
 
W raporcie zalecono również ułatwienie i przyspieszenie oceny i uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych. Wzmocniłoby to mobilność wewnątrzunijną, co z kolei może przyczynić się do dostosowań na rynku pracy i ogólnego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich.
 
Parlament Europejski planuje omówienie oraz głosowanie nad projektem sprawozdania podczas sesji plenarnej w dniach 17–20 maja.
 
jjk

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 04.05.2021, 09:53
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ