Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europosłowie przedstawili swoją wizję nowej unijnej strategii dla Chin

22.07.2021, 16:09aktualizacja: 22.07.2021, 16:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2020
European Union, 2020
UE powinna nadal rozmawiać z Chinami o globalnych wyzwaniach, takich jak zmiana klimatu i kryzysy zdrowotne, jednocześnie wyrażając swoje obawy związane z systemowymi naruszeniami praw człowieka – uważają europosłowie.

W sprawozdaniu przyjętym 58 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się, Komisja Spraw Zagranicznych PE nakreśliła filary, na których UE powinna zbudować nową strategię wobec Chin.

Rozwiązywanie wspólnych wyzwań, w tym pojawiających się pandemii

W zatwierdzonym tekście zaproponowano kontynuację współpracy UE-Chiny w zakresie szeregu globalnych wyzwań, takich jak prawa człowieka, zmiana klimatu, rozbrojenie jądrowe czy walka z globalnymi kryzysami zdrowotnymi.

Europosłowie wzywają również UE do współpracy z Chinami w celu poprawy zdolności początkowego reagowania na choroby zakaźne, które mogą przerodzić się w epidemie lub pandemie, na przykład poprzez tworzenie map ryzyka i systemów wczesnego ostrzegania. Proszą również Chiny o umożliwienie niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Tarcia handlowe, stosunki UE z Tajwanem

Posłowie do PE podkreślają strategiczne znaczenie stosunków UE-Chiny, ale wyraźnie zaznaczają, że proces ratyfikacji kompleksowej umowy w sprawie inwestycji (CAI) nie może się rozpocząć, dopóki Chiny nie zniosą sankcji wobec eurodeputowanych i instytucji UE. .

Ponadto europosłowie ponawiają apel do Komisji Europejskiej i Rady UE o postęp w sprawie umowy inwestycyjnej Unii z Tajwanem.

Dialog i działania przeciwko łamaniu praw człowieka

Potępiając systemowe łamanie praw człowieka w Chinach, posłowie wzywają do regularnego dialogu UE-Chiny na temat praw człowieka oraz do wprowadzenia wskaźników do pomiaru postępów w tej dziedzinie. ich zdaniem dialog powinien dotyczyć między innymi łamania praw człowieka w Sinciangu, Mongolii Wewnętrznej, Tybecie i Hongkongu.

Ponadto posłowie do PE zwrócili uwagę na problem europejskich firm, które zerwały powiązania łańcucha dostaw z Sinciangiem w związku z obawami dotyczącymi pracy przymusowej w regionie. Wzywają UE do wspierania tych firm i dopilnowania, by obecne prawodawstwo UE skutecznie zabraniało firmom zaangażowanym w nadużycia w Sinciangu działalności w UE.

5G i walka z chińską dezinformacją

Europosłowie podkreślają potrzebę opracowania globalnych standardów "wraz z podobnie myślącymi partnerami" dla technologii nowej generacji, takich jak sieci 5G i 6G. Uważają przy tym, że firmy, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, muszą zostać wykluczone.

W sprawozdaniu apeluje się o przyznanie Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych mandatu i niezbędnych zasobów, aby zająć się chińskimi operacjami dezinformacyjnymi, w tym utworzeniem specjalnej grupy zadaniowej ds. Dalekiego Wschodu StratCom.

Sprawozdanie zostanie teraz poddane pod głosowanie przez cały Parlament Europejski.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 22.07.2021, 16:09
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ