Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komisja Europejska i Komitet Regionów uruchomiły platformę dot. zerowego poziomu zanieczyszczeń

16.06.2021, 13:19aktualizacja: 16.06.2021, 13:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Communities, 2003
European Communities, 2003
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów uruchomiły specjalną platformę, by wesprzeć realizację planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Instytucje wskazują, że ponad 100 miast w UE nadal nie spełnia unijnych norm jakości powietrza; problem wciąż są też ścieki.

Plan na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, który jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, został przyjęty 12 maja br. Określono w nim całościową wizję ograniczenia zanieczyszczeń do 2050 r. do poziomów, które nie są już szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów, a także cele pośrednie na 2030 r. oraz działania służące osiągnięciu tych celów.

Miasta i regiony mają do odegrania kluczową rolę w przekładaniu tej wizji na działania w terenie. Ograniczenie zanieczyszczenia wymaga proekologicznych decyzji w dziedzinie energii i mobilności regionalnej i miejskiej oraz inwestycji w budynki i infrastrukturę, a także ogólnego planowania przestrzennego. Wszystkie te decyzje wpływają na zdrowie i dobrostan obywateli.

„Miasta i regiony odgrywają pierwszoplanową rolę we wdrażaniu polityki związanej z zanieczyszczeniem i są główną siłą napędową transformacji ekologicznej” – ocenił komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius. „Wiele z nich już znajduje innowacyjne rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza, wody i gleby oraz zachęca do bardziej zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji. Cieszę się z partnerstwa z Europejskim Komitetem Regionów i stworzenia nowej platformy, aby dzielić się tymi dobrymi pomysłami i wspierać cele zerowego poziomu zanieczyszczeń w terenie” – dodał.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas podkreślił, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za działania na rzecz ochrony środowiska oraz za zdrową i bezpieczną przyszłość dla naszych dzieci i naszej planety. „Rządy, przedsiębiorstwa i zainteresowane strony muszą ze sobą współpracować, aby powstrzymać zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby” – zaznaczył Cicikostas. Jak dodał, działania te wymagają lokalnego przywództwa.

Platforma zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń ma pomóc w realizacji sztandarowych inicjatyw i działań określonych w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń poprzez gromadzenie podmiotów z różnych społeczności i z różnych obszarów wiedzy fachowej w celu sprostania powiązanym ze sobą wyzwaniom, np. dzięki wzmocnieniu wspólnego programu na rzecz środowiska i zdrowia. Platforma ma też pozwolić na określenie wspólnej wizji ws. sposobu osiągnięcia celów zerowej emisji zanieczyszczeń i opracowywanie oraz wymianę dobrych praktyk w kwestiach przekrojowych. Chodzi o finansowanie innowacji i miejsc pracy nie powodujących zanieczyszczeń, pobudzanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz tworzenie ośrodków tematycznych, takich jak centrum technologii na rzecz czystego powietrza.

Zanieczyszczenie jest główną związaną ze środowiskiem przyczyną chorób oraz przedwczesnych zgonów, zwłaszcza wśród grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, osoby z pewnymi schorzeniami i osoby starsze. Zanieczyszczenie jest również jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej, a ponadto zmniejsza zdolność ekosystemów do pełnienia funkcji takich jak sekwestracja dwutlenku węgla oraz odkażanie powietrza i wody.

Szczególnie dotknięte zanieczyszczeniem są miasta. Ponad 100 miast w UE nadal nie spełnia unijnych norm jakości powietrza. Pomimo poprawy, jeśli chodzi o przestrzeganie norm w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, nadal ścieki wytwarzane przez ok. 37 mln osób nie są odpowiednio oczyszczane, a siedem stolic państw członkowskich UE nie spełnia minimalnych wymogów. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków będzie wymagało w nadchodzących latach inwestycji w wysokości ponad 200 mld euro.

Platforma (na razie dostępna jedynie w języku angielskim) znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_pl

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 16.06.2021, 13:19
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ