Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Fundusze europejskie dla rozwoju regionu Karpat (komunikat)

27.11.2021, 14:15aktualizacja: 27.11.2021, 14:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) aktywnie działa na rzecz przyjęcia strategii dla makroregionu Karpat. Obecnie staramy się o przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Karpackiej oraz zabiegamy o uzyskanie poparcia pozostałych krajów karpackich dla powołania Strategii Karpackiej – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas konferencji „Europa Karpat”.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z potencjału, jakim dysponują Karpaty. Szczycimy się piękną przyrodą i walorami krajobrazowymi, świetnymi warunkami do rozwoju turystyki, sportu i rekreacji - mówił minister Grzegorz Puda.

Szef resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczył jednocześnie, że tereny karpackie zmagają się z wieloma trudnościami, które przekładają się na sytuację społeczno-ekonomiczną. Są nadal najbiedniejszymi obszarami w całej UE i wymagają sprofilowanego wsparcia. Ma to zmienić unijna Strategia Karpacka, której utworzenie pozwoliłoby koordynować i dofinansować rozwój Karpat we wszystkich państwach regionu.

Minister Puda przybliżył źródła finansowania rozwoju Karpat.

- Na obszarze Karpat od lat funkcjonuje i będzie kontynuowanych sześć programów Interreg, ułatwiających wspólne sięganie po fundusze. Jest wśród nich program transnarodowy Europa Środkowa oraz pięć programów transgranicznych – wyjaśnił Grzegorz Puda.

Na obszarze Karpat programy Interreg wspierają ochronę środowiska, transgraniczną mobilność, kulturę i turystykę, edukację, ochronę zdrowia, badania i rozwój oraz współpracę instytucji i obywateli. W tej ostatniej dziedzinie szczególną rolę odgrywają euroregiony, które na polskim obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, wdrażają fundusz małych projektów.

Ważnymi źródłami finansowania są także Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna. Polskie regiony karpackie mogą korzystać z krajowych oraz regionalnych programów unijnych.

Makroregion Karpacki może być także beneficjentem instrumentów zarządzanych centralnie - Horyzontu Europy, LIFE czy „Łącząc Europę" CEF.

Minister Grzegorz Puda podzielił się także wnioskami z ekspertyzy zleconej przez MFiPR. Oceniono w niej zgodności typów projektów zawartych w projekcie Strategii Karpackiej z Europejskim Zielonym Ładem oraz celami cyfrowymi Unii Europejskiej.

- Zdaniem ekspertów przedsięwzięcia są ze sobą zgodne. Dlatego możemy oczekiwać stosunkowo dużej łatwości pozyskania środków unijnych na ich finansowanie w makroregionie karpackim - podsumował minister Grzegorz Puda.

„Europa Karpat” to cykliczne spotkanie ministrów, parlamentarzystów, ekspertów, samorządowców i naukowców dotyczące strategii rozwoju tego regionu. Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu. XXXI edycja konferencji odbyła się 27 listopada 2021 r. w Węgierskiej Górce.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2021, 14:15
Źródło informacji mfipr
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ