Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiT: Wprowadzimy fundację rodzinną (komunikat)

23.09.2022, 17:59aktualizacja: 26.09.2022, 09:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Problem sukcesji dotyczy aż 57% firm rodzinnych. Chcemy temu przeciwdziałać, dlatego w Polsce już od 2023 r. będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach.

Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki – stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw. Przychody 100 największych firm rodzinnych w 2021 r. to 260,5 mld zł. 100 największych firm rodzinnych zatrudnia 261 tys. osób. Pokolenie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w latach 90. XX wieku stoi przed wyzwaniem przekazania firmy następcom, co może dotyczyć nawet 57% firm rodzinnych. Tylko 8,1% dzieci przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy swoich rodziców.

Z fundacji rodzinnej korzystają największe światowe i europejskie firmy rodzinne. Czas na polskie przedsiębiorstwa. Wspólnie z parterami społecznymi, w tym przedsiębiorcami przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą planować sukcesję w perspektywie wielopokoleniowej – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak jest teraz

Przykład: Pani Ewa jest akcjonariuszem i wspólnikiem kilku spółek, posiada nieruchomości, ruchomości, gotówkę i dzieła sztuki. Ma męża i troje dzieci. Po śmierci pani Ewy wszystko dziedziczą mąż i dzieci w równych częściach. Spadkobiercy mogą być w konflikcie lub mieć różne wizje zarządzania spadkiem i jego podziałem, mogą nie być zainteresowani przejęciem firmy lub dóbr albo ich podział może trwać latami.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć losy firmy planują sukcesję najczęściej przy pomocy spółek kapitałowych i funduszy inwestycyjnych lub tworzą tzw. konstytucje rodzinne, które pozwalają przeprowadzić sukcesję tylko w jedynym pokoleniu. Polscy przedsiębiorcy przenoszą też swoje majątki do podobnych fundacji zagranicznych.

Jak będzie

Nowe zasady pozwolą na przekazanie firmy i majątku rodzinnego fundacji rodzinnej, która będzie nimi profesjonalnie zarządzać oraz realizować plan fundatora, a zyski przekazywać na rozwój firmy i na prywatne potrzeby członków jego rodziny lub innych uprawnionych osób. Skorzysta na tym firma, jej udziałowcy, pracownicy, a w konsekwencji polska gospodarka – wskazał minister.

Zalety fundacji rodzinnej:

Możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów. Finansowe zabezpieczenie członków rodziny. Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych. Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku. Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie. Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń By móc założyć fundację rodzinną konieczne będzie złożenie przez fundatora oświadczenia o powołaniu fundacji przed notariuszem albo sporządzenie testamentu z takim oświadczeniem. Kolejnymi krokami będzie sporządzenie statutu, przekazanie majątku na fundusz założycielski oraz wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

Projekt ustawy był konsultowany m.in. z Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club, Instytutem Biznesu Rodzinnego, Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Family Business Network Poland i Fundacją Firm Rodzinnych.

Planujemy, że projekt będzie przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów w najbliższych dniach. Wejście w życie nowych przepisów jest przewidywane na pierwszą połowę 2023 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2022, 17:59
Źródło informacji MRiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ