Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Pomorskie: 89 mln zł na staże, szkolenia i własny biznes dla mieszkańców regionu

28.08.2023, 15:00aktualizacja: 28.08.2023, 15:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EC - Audiovisual Service
EC - Audiovisual Service
Dzięki dofinansowanym z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) projektom realizowanym w powiatowych urzędach pracy województwa blisko 6 tys. mieszkańców regionu, do końca 2024 r. ma poprawić swoją sytuację zawodową.

Wsparcie przeznaczone jest dla bezrobotnych, osób pozostających długo bez pracy, poszukujących zatrudnienia, kobiet, młodych do 30. roku życia, 55-latków i starszych, którzy mają zbyt niskie kwalifikacje oraz osób z niepełnosprawnościami czy sprawujących opiekę nad dzieckiem lub inną osobą.

„Te grupy najczęściej potrzebują wsparcia w znalezieniu zatrudnienia czy poprawie swojej sytuacji zawodowej” - wytłumaczyła Izabela Jezierska, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Jezierska zauważyła, że młodym ludziom często brakuje doświadczenia i kwalifikacji, a opiekunom osób zależnych trudniej godzić pracę z zajmowaniem się bliskim, dlatego ich pozycja jest słabsza w stosunku do bardziej doświadczonych i dyspozycyjnych osób. Dodała, że z projektów ma skorzystać prawie 6 tys. osób, z czego ok. 2,5 tys. będą to młodzi Pomorzanie. Na ten cel przeznaczono ponad 89,2 mln zł (łącznie na 2023 i 2024 r.) z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza.

„To pierwsze decyzje o dofinansowaniu w ramach EFS+, zawierane w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-27”- poinformował Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomorskie powiatowe Urzędy Pracy mają duże doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Inicjatywy te są bardzo ważne, jeśli chodzi o aktywizację zawodową mieszkańców Pomorza. To inwestycja nie tylko w jednostki, ale także w rozwój lokalnych społeczności i pomorskiej gospodarki” - podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Uczestnicy projektów zaczną od rozmowy z doradcą urzędu pracy, podczas której przeanalizują swoje predyspozycje, potrzeby oraz bariery, które utrudniają im znalezienie zatrudnienia, określą umiejętności i ułożą plan działania.

Nowością w realizowanych obecnie projektach jest ocena kompetencji cyfrowych uczestników poniżej 30. roku życia. Są one sprawdzane m.in. za pomocą ankiet. Potem uczestnicy mogą zostać skierowani na staż do pracodawców, gdzie mogą zdobyć doświadczenie czy praktyczne umiejętności pożądane na lokalnym rynku pracy. Z kolei szkolenia dają możliwość zdobycia kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Osoby, które chciałyby wystartować z własną firmą i mają do tego predyspozycje mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozwiązaniem problemów związanych z dojazdem do pracy mieszkańców mniejszych miejscowości może być tzw. bon na zasiedlenie, który pokrywa koszty zamieszkania w innym miejscu niż dotychczasowe. Istotne jest to, że uczestnicy poniżej 30. roku życia mogą nabyć kompetencje wymagane w branżach kluczowych dla regionu. Są to tzw. Inteligentne Specjalizacje Pomorza, czyli technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.08.2023, 15:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ