Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: dane dzieci zagrożonych uprowadzeniem będą wpisywane do Systemu Schengen

27.01.2022, 13:31aktualizacja: 27.01.2022, 13:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Nowelizacja ustawy o Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) przewiduje wpisywanie w krajowym systemie SIS danych: dzieci zagrożonych transgranicznym uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna. Również tych, którym należy uniemożliwić podróżowanie, ponieważ mogą stać się ofiarami terrorystów lub zostać zmuszone do udziału w działaniach wojennych – podaje Prawo.pl.

Jak informuje serwis konsultowany obecnie projekt zmiany przepisów, przygotowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiąże się z potrzebą umożliwienia stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących: powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców do państw pochodzenia, odpraw granicznych oraz współpracy wymiarów sprawiedliwości 25 państw strefy Schengen w sprawach karnych.

Dodanie nowych artykułów do ustawy ma na celu uwzględnienie zwłaszcza dzieci zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna oraz dzieci, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na konkretne i realne zagrożenie. Tym zagrożeniem mogą być przestępstwa terrorystyczne, gdzie małoletni zostaną zwerbowani do ugrupowań zbrojnych lub zmuszeni do aktywnego udziału w działaniach wojennych.

Prawo.pl informuje, że nowe przepisy wprowadzają również tzw. „wpisy prewencyjne”, dotyczące także osób dorosłych, narażonych na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie dla ich własnej ochrony. Dotyczy to sytuacji, gdy np. podróż może się wiązać z ryzykiem handlu ludźmi, przymusowego małżeństwa lub przemocą warunkowaną płcią.

Projekt MSWiA wprowadza także zmiany przepisów dotyczących uprawnień do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS oraz wglądu do danych tego systemu. Dodano również nową definicję krajowego systemu SIS.

Uprawnienia do bezpośredniego dostępu do KSI w celu dokonywania wpisów do SIS, przysługują policji, sądowi lub prokuraturze, a w niektórych przypadkach również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Służbie Celno-Skarbowej.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/dane-dzieci-ukrywajace-sie-lub-zagrozone-uprowadzeniem-w-sis,513082.html 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2022, 13:31
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ