Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Wyższe kompetencje nauczycieli w 10 tysiącach szkół w całej Polsce

20.11.2023, 08:00aktualizacja: 20.11.2023, 09:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/C. Piwowarski (1)
Fot. PAP/C. Piwowarski (1)
Ponad 82 tysiące nauczycieli i nauczycielek z 10 tysięcy szkół w całej Polsce podniosło swoje cyfrowe kompetencje, biorąc udział w programie „Lekcja:Enter”. Aż 65 proc. przeszkolonych pedagogów pochodziło z mniejszych ośrodków: wsi i miasteczek. Projekt to istotne wsparcie w cyfrowej transformacji szkół, obok stale rozwijanej bazy e-zasobów czy doposażania placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt.

Celem projektu „Lekcja:Enter” było rozwinięcie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli. Między innymi poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy pedagogów z wykorzystaniem e-zasobów, narzędzi cyfrowych i aplikacji w całym procesie nauczania (nie tylko do nauki zdalnej). Przeszkolono ostatecznie aż 82242 nauczycielek i nauczycieli z ponad 10000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

„W pierwotnych założeniach z małych miejscowości i wsi miało być 30 proc. uczestniczek i uczestników szkoleń. Finalnie okazało się, że aż 65 proc. nauczycielek i nauczycieli, których przeszkoliliśmy w ramach projektu, pochodziło z mniejszych ośrodków” - przyznała Monika Eilmes, liderka projektu „Lekcja:Enter” z Fundacji Orange.

Warsztaty prowadzone były w formie stacjonarnej i online w całej Polsce przez Placówki Doskonalenia Nauczycieli i ponad 600 trenerów i trenerek. W badaniu wykonanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów uczestnicy wysoko ocenili jakość szkoleń. Aż 91 proc. pedagogów przyznało, że wzrosły ich kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi i zasobów cyfrowych.

Jak stwierdziła Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie z woj. kujawsko-pomorskiego, kompetencje cyfrowe i potrzeby ich podnoszenia są ważne zarówno dla nauczycieli z wielkich miast, jak i mniejszych miejscowości. „Potrzebujmy dostępu do nowoczesnych technologii, do szkoleń, aby poszerzyć swe umiejętności cyfrowe. Dzięki projektowi mieliśmy możliwość szkolenia stacjonarnego, jak też w formie online” - przekazała Agnieszka Burak.

Quizy, WebQuesty, webinary eksperckie, wirtualne podróże, e-wizyty w muzeach, edukacyjne aplikacje i materiały online, a także zasady bezpieczeństwa w sieci, rozwój współpracy oraz umiejętności krytycznego myślenia - to tylko część zagadnień, które miały szansę poznać osoby biorące udział w bezpłatnych szkoleniach.

„Lekcje, które teraz prowadzimy są moim zdaniem dużo bardziej ciekawe. Częściej korzystamy z metod aktywizacyjnych i widzimy, że uczniowie są bardziej zaangażowani. Kreujemy nauczanie tak, aby lekcje były fascynującą przygodą dla naszych uczniów. Dzieci angażują się na zajęciach i bardzo dużo wynoszą z lekcji” - wyjaśniła Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie.

„Projekt doskonale wpisał się w naszą misję wspierania dzieci i młodzieży oraz nauczycielek i nauczycieli w nabywaniu kompetencji przyszłości. To ważne, żeby dorośli rozumieli potrzeby młodych ludzi i potrafili zadbać o takie warunki i wsparcie, które uczyni edukację bardziej atrakcyjną, a szkołę miejscem, gdzie rozumie się świat cyfrowy” - stwierdził Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Na potrzebę otwarcia się na nowoczesne technologie wszystkich zaangażowanych w rozwój polskiej oświaty zwracał uwagę Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

„W polskiej szkole pora dziś na to, żeby uczniowie i nauczyciele pracowali bardzo twórczo i coraz powszechniej korzystali z narzędzi cyfrowych” - oświadczył Jacek Królikowski.

Jak stwierdziła Danuta Pławecka z Instytutu Spraw Publicznych, jednym z ważniejszych efektów projektu było „wprowadzenie rekomendacji do wdrażania w codziennej pracy dydaktycznej” w szkołach, a tym samym skonkretyzowanie umiejętności nabytych na szkoleniach i warsztatach.

„Nasz projekt dał solidną podstawę do kontynuowania zmiany, która pozwoli na wprowadzenie szkół i sposobów nauczania w XXI wiek. Jest też przykładem sprawnej współpracy organizacji pozarządowych, które wspólnie zrealizowały inicjatywę na wielką skalę” - stwierdziła Monika Eilmes z Fundacji Orange.

Program „Lekcja:Enter” realizowano w latach 2019-23 dzięki zaangażowaniu Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutu Spraw Publicznych. Budżet „Lekcji:Enter” wyniósł prawie 50 mln złotych i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.11.2023, 08:00
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ