Newsletter

Zdrowie i styl życia

Europosłowie o strategii farmaceutycznej UE: powinna gwarantować dostęp do bezpiecznych i tanich leków

15.10.2021, 09:44aktualizacja: 15.10.2021, 09:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Europosłowie wzywają do podjęcia skutecznych działań na poziomie krajowym oraz unijnym, aby zagwarantować wszystkim europejskim pacjentom bezpieczny i terminowy dostęp do podstawowych i innowacyjnych leków.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła 62 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się, zalecenia dotyczące wdrażania unijnej strategii farmaceutycznej i zmian w ramach legislacyjnych.

Eurodeputowani podkreślili potrzebę zwiększenia dostępności oraz przystępności cenowej leków, co będzie wymagało zajęcia się podstawowymi przyczynami niedoborów oraz zwiększenia przejrzystości procesu ustalania cen i publicznego finansowania prac badawczo-rozwojowych. W przyjętych zaleceniach wskazano również na potrzebę promowania zbiorowych negocjacji cen oraz wprowadzenia przepisów wspierających większą obecność na rynku leków generycznych i biopodobnych.

Europosłowie zaapelowali także, aby Komisja Europejska, państwa członkowskie i Europejska Agencja Leków opracowały system wczesnego ostrzegania o niedoborach leków, oparty na przejrzystej i scentralizowanej europejskiej platformie cyfrowej.

W dokumencie podkreślono również potrzebę, aby przemysł farmaceutyczny był w jak największym stopniu przyjazny wobec środowiska i neutralny klimatycznie przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do bezpiecznych i skutecznych terapii.

Wśród innych wyszczególnionych w dokumencie zaleceń znalazło się m.in. rozwijanie zdolności UE do zrównoważonej produkcji substancji czynnych, surowców i leków w celu zmniejszenia zależność od źródeł zewnętrznych. Eurodeputowani zaapelowali także o stworzenie systemu ułatwiającego prowadzenie dużych badań klinicznych koordynowanych na poziomie europejskim oraz o utworzenie szerszego politycznego forum farmaceutycznego wysokiego szczebla.

„Raport wzmacnia strategię farmaceutyczną UE w perspektywie kolejnej rewizji i aktualizacji prawodawstwa farmaceutycznego UE, umieszczając pacjentów w centrum polityki zdrowotnej. Musimy zdecydowanie zająć się niezaspokojonymi potrzebami medycznymi i wspierać dostęp do leków, promując jednocześnie zrównoważony rozwój naszych krajowych systemów opieki zdrowotnej. Musimy także wzmocnić partnerstwa publiczno-prywatne by wspierać autonomię i odporność europejskiego przemysłu farmaceutycznego” – powiedziała sprawozdawczyni dokumentu, hiszpańska europosłanka Dolors Montserrat.

Parlament Europejski będzie głosować nad raportem podczas listopadowej sesji plenarnej, której wyniki zostaną następnie uwzględnione w propozycjach Komisji dotyczących aktualizacji unijnych przepisów farmaceutycznych w 2022 roku.

25 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię farmaceutyczną dla Europy, której celem jest zapewnienie unijnej polityce farmaceutycznej odporności na kryzysy oraz wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w tej dziedzinie przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do leków po przystępnych cenach.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 15.10.2021, 09:44
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ