Newsletter

Zdrowie i styl życia

Naczelna Izba Aptekarska przeciwstawia się dyskryminacji aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz żąda równego dostępu do leków dla wszystkich pacjentów

25.11.2014, 15:29aktualizacja: 25.11.2014, 15:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Logo NIA
Logo NIA
W Sejmie trwa spór dotyczący poprawki zgłoszonej przez Naczelną Izbę Aptekarską do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która została zaakceptowana przez posłów w trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej.

W celu przeciwdziałania zjawisku permanentnego braku leków ratujących zdrowie, Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała zmianę w ustawie - Prawo farmaceutyczne zmierzającą do zapewnienia hurtowniom farmaceutycznym stałych dostaw leków objętych zakresem posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia, w ilości niezbędnej do zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów. Zgodnie z propozycją NIA, odmowa sprzedaży refundowanego produktu leczniczego podmiotowi uprawnionemu do obrotu (hurtowni lub aptece) ma być dokonywana w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz powiadomieniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zaproponowana przez samorząd aptekarski regulacja zmierza do zapewnienia równego traktowania wszystkich hurtowni prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi, w szczególności likwidacji uprzywilejowania tzw. hurtowni producenckich i hurtowni sieciowych, wyeliminowania tzw. dostaw bezpośrednich oraz ograniczenia zjawiska odwróconego łańcucha dystrybucji.

NIA wskazuje, że od dawna docierają do niej tysiące informacji od aptekarzy na temat braku leków ratujących zdrowie i życie pacjentów. W lutym 2013 r. NIA uruchomiła na swojej stronie internetowej formularz, dzięki któremu aptekarze mogą przekazywać informacje dotyczące braku leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Na liście brakujących leków jest około 200 produktów leczniczych w różnych dawkach i postaciach.

O niedoborach leków NIA informuje bezpośrednio Ministra Zdrowia RP i Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Niektóre leki są w ogóle niedostępne w większości hurtowni farmaceutycznych. Jak wynika z danych przekazanych na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w listopadzie 2014 r., już czwarta pod względem wielkości hurtownia w naszym kraju, która zaopatruje kilka tysięcy aptek, została pozbawiona dostępu do innowacyjnych leków refundowanych. To samo dotyczy aptek należących do indywidualnych aptekarzy. Często dostają one w tygodniu tylko kilka opakowań refundowanego leku ratującego życie. Część podmiotów znajduje się w ogóle poza systemem dystrybucji.

Braki leków w aptekach są między innymi skutkiem działań podejmowanych przez niektórych producentów leków, którzy wspierają niezgodny z prawem farmaceutycznym system dystrybucji. Prowadzi on do pozbawienia zdecydowanej większości hurtowni i aptek dostępu do leków. Uniemożliwia to aptekom realizację ustawowego obowiązku - zaopatrzenia pacjentów w leki, zwłaszcza refundowane.

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że polski aptekarz i polski pacjent oczekują normalności. System dystrybucji produktów leczniczych musi działać sprawnie. Nasz pacjent ma prawo oczekiwać, że to on, a nie obywatel innego kraju europejskiego, w pierwszej kolejności otrzyma lek ratujący jego zdrowie i życie. Zdaniem NIA, w naszym kraju brak jest skutecznego nadzoru nad tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji oraz hurtowniami, które eksportują leki, wywożąc je z Polski do krajów, w których ich ceny są znacznie wyższe.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 25.11.2014, 15:29
Źródło informacji Naczelna Izba Aptekarska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ