Newsletter

Zdrowie i styl życia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazuje polskiej Fundacji Humanosh ambulanse do transgranicznych operacji MEDEVAC na Ukrainie i w Polsce

10.03.2023, 12:02aktualizacja: 10.03.2023, 12:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

WHO (1)
WHO (1)
WHO przekazała cztery dodatkowe ambulanse na potrzeby operacji ewakuacji medycznej (MEDEVAC) z Ukrainy do Polski. Fundusze umożliwiły polskiej Fundacji Humanosh zakup używanych pojazdów i przekształcenie ich w specjalistyczne ambulanse ratunkowe. Doposażone jednostki będą miały kluczowe znaczenie w operacjach medevac podczas transgranicznych transportów ciężko rannych pacjentów. Po uroczystym przekazaniu w Rzeszowie, już wkrótce zostaną wysłane w teren, wzmacniając konwoje medevac ratujące życie ukraińskich pacjentów. Zwiększona flota karetek pozwoli na transport większej liczby pacjentów z odległych obszarów Ukrainy.

Niewydolność placówek medycznych, rosnąca liczba ofiar cywilnych oraz wielomiesięczne przerwy w świadczeniu usług dla pacjentów z ciężkimi chorobami przewlekłymi uświadomiły konieczność kierowania i ewakuacji pacjentów na leczenie ratujące życie do innych krajów europejskich, w tym do Polski.

Przystosowane do akcji ratunkowej ambulanse zapewnią pacjentom bezpieczną i profesjonalną ewakuację z Ukrainy. Pojazdy medyczne będą transportować krytycznie chorych pacjentów, umożliwiając natychmiastową ewakuację ze szpitali na terenie całej Ukrainy. Doposażone karetki pomogą zwiększyć możliwości operacyjne transgranicznych transportów medycznych.

„Nasze działania zależą oczywiście w dużej mierze od pracy osób zaangażowanych w ewakuacje, ale również od liczby posiadanych karetek i ich stanu technicznego. Zima oraz stan dróg w Ukrainie skutkują dużą awaryjnością posiadanych przez nas pojazdów. Za wszelką cenę pragniemy uniknąć sytuacji, w których nie możemy udzielić pomocy, ze względu na brak dostępnej karetki. Darowizna od WHO pozwala nam wierzyć, że taka sytuacja w najbliższym czasie nie będzie miała miejsca” - wyjaśnia Jakub Bałaban, ratownik medyczny i szef Humanosh Med Evcuation.

Darowizna obejmuje 4 ambulanse do transportu chorych przystosowane do działania w rejonach konfliktów zbrojnych. Wszystkie pojazdy wyposażone są w maski z tlenem, defibrylatory, respiratory oraz inny sprzęt medyczny, który umożliwi transport ciężko rannych pacjentów z Ukrainy do Hubu Medycznego Jasionka w Rzeszowie.

Medevac Hub Jasionka, kierowany przez Ministerstwa Zdrowia w Polsce i w Ukrainie, przy wsparciu WHO i Unii Europejskiej, z powodzeniem skoordynował ponad 2 tys. ewakuacji medycznych ukraińskich pacjentów w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Witając zgromadzonych na uroczystości przekazania karetek, dr Paloma Cuchί, przedstawicielka WHO w Polsce, stwierdziła:

„Dwanaście miesięcy konfliktu miało katastrofalny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Ukrainy oraz znacznie obciążyło Polskę, gdzie wielu uchodźców szuka bezpieczeństwa i ochrony. Liczba rannych na Ukrainie rośnie każdego dnia, doprowadzając ukraiński system opieki zdrowotnej do punktu krytycznego. Naszą rolą jest dziś ratowanie życia poprzez zapewnienie kontynuacji leczenia ciężko chorym pacjentom i odciążenie dotkniętego kryzysem systemu opieki zdrowotnej. Współpraca pomiędzy WHO, Ministerstwem Zdrowia RP, partnerami krajowymi i międzynarodowymi umożliwia realizację tego zadania. Darowizna jest namacalnym dowodem takiej współpracy i wsparcia dla ukraińskich pacjentów i polskich ratowników medycznych”.

WHO współpracuje z rządami i partnerami w celu zapewnienia usług zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych, poprawy lokalnych usług zdrowotnych oraz włączenia uchodźców do krajowych systemów i planów zdrowotnych.

WHO, oprócz inicjatywy Medevac i EMT (Zespoły Ratownictwa Medycznego), z powodzeniem uruchomiła pilotażowy program leczenia gruźlicy lekoopornej (DR-TB), zaopatrzyła Polskę w leki na HIV/AIDS, a także powołała w Polsce Techniczną Grupę Roboczą ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego (MHPSS) w celu koordynacji usług MHPSS i udzielenia wsparcia partnerom krajowym.

Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje ze wszystkimi podmiotami w celu osiągnięcia zdrowia „dla wszystkich” poprzez promocję pokoju i swoistą rolę światowego rzecznika zdrowia. Obejmuje to m.in. sygnalizowanie wpływu sankcji na systemy opieki zdrowotnej, promowanie bezpiecznego dostępu i świadczenia opieki zdrowotnej bez zagrożenia przemocą, wspieranie mediacji zdrowotnej w czasie konfliktów oraz dostarczanie solidnych dowodów naukowych na temat wpływu konfliktów zbrojnych na zdrowie.

Źródło informacji: WHO

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 10.03.2023, 12:02
Źródło informacji WHO
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.