Newsletter

19. Kongres Consumer Finance pod znakiem „ostrożnego optymizmu”

29.11.2023, 10:35aktualizacja: 29.11.2023, 10:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP - kadr z filmu
Fot. PAP - kadr z filmu
Wyraźnie lepsza niż w poprzednich dwóch latach koniunktura na polskim rynku consumer finance, ale również wyzwania dla branży związane m.in. z wysoką inflacją i stopami procentowymi, niepewnością geopolityczną czy koniecznością spełniania nowych wymogów regulacyjnych - to główne tematy 19. Kongresu Consumer Finance w Warszawie. Organizatorzy przedstawili również wyjątkową mapę szans i zagrożeń dla rynku kredytowo-pożyczkowego do 2026 roku.

Kongres Consumer Finance (KCF) jest największym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance, czyli rynku wszystkich instrumentów finansowych dostępnych klientom indywidualnym i służących finansowaniu ich potrzeb. Celem tego prestiżowego wydarzenia jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi interesariuszami oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa i stabilności rynku consumer finance.

Dziewiętnasta już edycja KCF odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej symbolem udanej transformacji gospodarczej Polski i jej ekonomicznego sukcesu w ostatnich dekadach.

„KCF stanowi integralny element szerszego projektu o nazwie Europejski Kongres Finansowy, czyli corocznego cyklu siedmiu konferencji poświęconych różnym aspektom rozwoju polskiej gospodarki. Ich wspólnym motywem przewodnim jest propagowanie treści, idei oraz wiedzy służących budowie zrównoważonego i bezpiecznego rynku finansowego w Polsce” - tłumaczył prof. Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Uczestnicy kolejnych wystąpień i debat przyznawali, że polski rynek consumer finance, pomimo mierzenia się wciąż z wieloma ryzykami, jest na nie narażony w wyraźnie mniejszym stopniu niż w latach poprzednich.

„Rynek consumer finance w Polsce ma się dobrze, i to w każdym z jego segmentów: kredytów gotówkowych, ratalnych czy tzw. BNPL, czyli kup teraz, zapłać później, z którego w naszym kraju skorzystało już ponad 1,7 mln klientów. Pod kontrolą pozostaje również jakość udzielanych kredytów, czyli utrzymywany na stosunkowo niskim poziomie odsetek konsumentów niespłacających swoich długów” - wyjaśniał Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Z zaprezentowanych podczas KCF danych zgromadzonych przez BIK wynika, że polski portfel kredytowy, czyli wartość posiadanych przez Polaków zobowiązań finansowych, wynosi 721 mld złotych, z czego lwią część stanowią kredyty mieszkaniowe (ponad 500 mld) oraz pożyczki gotówkowe (ok. 160 mld).

„Obserwujemy trend chętnego udzielania przez banki coraz większych kredytów klientom, których już znają i którym ufają - w tym aspekcie rekordy popularności biją konsolidacje. Jednak absolutnym hitem ostatniego roku jest rozwiązanie BNPL, z którego korzystają zwykle osoby młode, częściej kobiety niż mężczyźni, wzorowo spłacające zaciągnięte w tym trybie zobowiązania” - dodał wiceprezes BIK.

Wdrażanie standardów ESG, digitalizacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji - wszystkie te kwestie, istotne zarówno z perspektywy podmiotów finansowych, jak i milionów konsumentów, znalazły swoje miejsce w agendzie tegorocznego Kongresu Consumer Finance. Jednak tematem przewodnim wydarzenia bez wątpienia było objęcie z dniem 1 stycznia 2024 roku nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi przez Krajowy Nadzór Finansowy (KNF). Szerzej znana pod nazwą „ustawa antylichwiarska” reforma od dawna wywołuje wśród uczestników rynku wiele emocji - od nowego roku bowiem podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które nie spełnią nowych wymogów, nie będą mogły dalej prowadzić działalności. Weryfikacji poddanych zostanie, jak podała Agnieszka Beata Kowalska, dyrektor Departamentu Instytucji Pożyczkowych KNF, 452 instytucji.

„Choć ustawodawca wyposażył nas w ciężką artylerię środków sankcyjnych, to my jednak stawiamy na dialog i partnerską współpracę z uczestnikami rynku, z których wielu już dziś jest przygotowanych do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej. Naszym celem jest zbudowanie profesjonalnego, transparentnego i wiarygodnego sektora pożyczkowego, działającego (w odróżnieniu od stanowiącej przestępstwo lichwy) w sposób uczciwy i bezpieczny dla konsumentów” - podkreślała Agnieszka Beata Kowalska.

Podczas kongresu przedstawiono również mapę szans i zagrożeń dla rynku consumer finance w Polsce do 2026 roku, opracowanego na podstawie opinii przesłanych przez ponad 20 uznanych ekspertów z sektora bankowego i finansowego.

„Wyniki badania eksperckiego wskazują wyraźnie, że to czynniki z obszaru cyfryzacji i nowych technologii stanowić będą o sukcesie firm z rynku kredytów i pożyczek konsumenckich w perspektywie 2026 roku. Właściwy dobór inwestycji technologicznych pozwala bowiem z jednej strony na zwiększenie dostępności i szybkości obsługi, a z drugiej pozwala na redukcję kosztów jednostkowych, co w warunkach ograniczonej przez ustawowe limity rentowności, może decydować o zdobyciu przewagi konkurencyjnej” - zaznaczyła Marta Penczar, dyrektor EKF Research, Centrum Myśli Strategicznych.

Z drugiej strony, wśród największych zagrożeń dla rozwoju branży consumer finance respondenci wskazali m.in. na ryzyko spadku dochodów pozaodsetkowych (opłat i prowizji) w wyniku dalszego ustawowego ograniczenia wysokości kosztów, niepewność polityczno-gospodarczą poza granicami Polski (agresja Rosji na Ukrainę, konflikt na Bliskim Wschodzie) czy wysokie koszty pozyskania finansowania na rynku na skutek wysokiego poziomu stóp procentowych.

Organizatorem 19. edycji Kongresu Consumer Finance było Centrum Myśli Strategicznych, a partnerem strategicznym - Biuro Informacji Kredytowej S.A. Partnerami głównymi wydarzenia byli: Autopay, Deloitte oraz Soonly Finance.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 29.11.2023, 10:35
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ