Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (26/2022) Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF

03.10.2022, 22:33aktualizacja: 03.10.2022, 22:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 26/2022

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 3 października 2022 r. spółka portfelowa funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. [JPIF] tj. HealthUp S.A. z siedzibą w Warszawie [HealthUp] poinformowała Emitenta o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.

Udział JPIF w HealthUp wynosi 41.15% akcji uprawniających łącznie do 33,62% ogólnej liczby głosów w HealthUp, natomiast poprzez jednostkę zależną - Adiuvo Management Sp. z o.o. Emitent wywiera znaczący wpływ na JPIF.

Zgodnie z wiedzą Emitenta, złożenie ww. wniosku przez HealthUp wynika przede wszystkim z braku pozyskania niezbędnego finansowania na dalszą działalność.

Zgodnie z szacunkami Emitenta, wyżej wspomniane zdarzenie spowoduje zmniejszenie o ok. 3 352 tys. zł wartości pozycji "Inwestycje w jednostki stowarzyszone" skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz jednocześnie wpłynie na wynik finansowy za okres trzech kwartałów 2022 roku.

O kolejnych istotnych etapach postępowania upadłościowego HealthUp, Emitent będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2022, 22:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.