Newsletter

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy półroczny za 2023 P

29.09.2023, 20:41aktualizacja: 29.09.2023, 20:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
1.Przychody netto ze sprzedaży prod. towarów i materiałów 4191 5444 905 1174
2.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99 12329 21 2659
3. Zysk (strata) brutto 275 12351 59 2663
4.Zysk (strata) netto 254 12248 55 2642
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
8. Przepływy pieniężne netto razem 0 0 0 0
9.Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9247 14088 2077 3009
10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2151 7584 483 1619
11.Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) - - - -
12.Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2141 7470 481 1596
13.Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7096 6504 1594 1390
14.Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3282 3282 737 701
15.Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3282000
16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,08 3,73 0,02 0,8
17.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,08 3,73 0,02 0,8
18.Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,16 1,99 0,49 0,43
19.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,16 1,99 0,49 0,43
20.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / euro) 0 0 0 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.09.2023, 20:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ