Newsletter

ANSWEAR.COM SA (16/2023) Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com SA, rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

26.05.2023, 17:30aktualizacja: 26.05.2023, 17:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 16/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 maja 2023 r. w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

Zmiana polega na dodaniu w statucie Spółki par. 4 (1) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 27.500 zł. Treść dodanego par. 4 (1) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi: 874.702,75 złotych i dzieli się na:

- 14.671.000 akcji serii A, uprawniających do 14.671.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 367.000 akcji serii B, uprawniających do 367.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 311.000 akcji serii C, uprawniających do 311.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 1.841.000 akcji serii D, uprawniających do 1.841.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- 154.905 akcji serii E, uprawniających do 154.905 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 149.150 akcji serii F, uprawniających do 149.150 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 17.494.055 głosów.

Wartość nominalna każdej z ww. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F wynosi 0,05 (pięć groszy) złotych.

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik nr 2 do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.