Newsletter

ANSWEAR.COM SA (33/2023) Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A., w tym podwyższenia kapitału zakładowego

21.07.2023, 17:21aktualizacja: 21.07.2023, 17:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 33/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 lipca 2023 r. w przedmiocie wpisania następujących zmian statutu Spółki ("Statut"):

(i) dokonanej uchwałą nr 21/06/2023 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz statutu Spółki - zmiany par. 5 ust. 1, par. 5 ust. 4 Statutu (Spółka informowała o podjęciu ww. uchwały w raporcie bieżących nr 25/2023),

(ii) dokonanej uchwałą Zarządu z dnia 5 lipca 2023 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii K - zmiany par. 4 ust. 1 in principio i dodania w par. 4 ust. 2 punktu 8 (Spółka informowała o podjęciu uchwały Zarządu w raporcie bieżących nr 28/2023),

(iii) dokonanej oświadczeniem Zarządu z dnia 12.07.2023 r. w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K- zmiany par. 4 ust. 1 in principio, par. 4 ust. 2 punktu 8 (Spółka informowała o zakończeniu subskrypcji akcji serii K w raporcie bieżącym nr 31/2023).

Na skutek zarejestrowanych zmian kapitał zakładowo Spółki wynosi: 899.057,75 złotych i dzieli się na :

- 14.671.000 akcji serii A, uprawniających do 14.671.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 367.000 akcji serii B, uprawniających do 367.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 311.000 akcji serii C, uprawniających do 311.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 1.841.000 akcji serii D, uprawniających do 1.841.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- 154.905 akcji serii E, uprawniających do 154.905 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 149.150 akcji serii F, uprawniających do 149.150 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 350.000 akcji serii G uprawniających do 350.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

-137.100 akcji serii K uprawniających do 137.100 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 17.981.155 głosów.

Wartość nominalna każdej z ww. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G, akcji serii K wynosi 0,05 (pięć groszy) złotych.

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.07.2023, 17:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ