Newsletter

ANSWEAR.COM SA (37/2023) Otrzymanie deklaracji zainteresowania udziałem w ofercie akcji serii L przez głównego akcjonariusza Spółki

19.09.2023, 17:43aktualizacja: 19.09.2023, 17:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 37/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 19 września 2023 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza większościowego Spółki - Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie ("Akcjonariusz") posiadającego 57,26% kapitału zakładowego Spółki i 57,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, deklarację zainteresowania udziałem w ofercie publicznej akcji serii L ("Deklaracja"), w której

Akcjonariusz poinformował Spółkę, że planuje wziąć udział w ofercie publicznej akcji serii L i objąć akcje serii L w liczbie powodującej co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania Forum X w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów w Spółce, z zastrzeżeniem, że udział Forum X w ofercie akcji serii L nie może spowodować powstania obowiązku ogłoszenia przez Forum X wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki został przekazany przez Spółkę w raporcie bieżącym ESPI nr 36/2023 z dnia 18 września 2023 r. dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 października 2023 r.

Spółka przekazuje w załączeniu treść Deklaracji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 17:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.