Newsletter

Biznes i finanse

ASSECO BS SA (11/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

09.06.2021, 17:32aktualizacja: 09.06.2021, 17:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 09.06.2021 r. powołało pana Rafała Kozłowskiego do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 -2022). Powołanie jest skuteczne z dniem 09.06.2021 r.

Rafał Kozłowski

W grudniu 2020 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions.

Od czerwca 2012 do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A. oraz od sierpnia 2021 roku pełni funkcję jednego z Dyrektorów w Radzie Dyrektorów w grupie Formula Systems notowanej na Giełdzie w Telawiwie oraz na NASDAQ. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie finansami spółki. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejęcia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie, od 1998 do 2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu

w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. Od 2007 do czerwca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania w 1998 r. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI w 2004 r., Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006 oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB w 2019.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.06.2021, 17:32
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ