Newsletter

Biznes i finanse

ASSECO BS SA (12/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

09.06.2021, 17:33aktualizacja: 09.06.2021, 17:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 09.06.2021 r. pana Marcina Michała Murawskiego do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 -2022). Powołanie jest skuteczne z dniem 09.06.2021 r.

Marcin Michał Murawski

Od grudnia 2012 jest niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW. Ponadto jest przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach: - GTC S.A. - branża nieruchomości - CCC S.A. - branża handlu detalicznego (do maja 2019) - Apator S.A. - branża elektro-mechaniczna - SecoWarwick S.A. - branża elektro-mechaniczna. Jest również niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie: - SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

W latach 2005-2012 był DYREKTOREM DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA - KBC GROUEP NV (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance). Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A. odpowiedzialny między innymi za zarządzanie i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA.

W latach 1997- 2005 Menedżer w Departamencie Audytu w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o. o. odpowiedzialny w szczególności za: Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna.

Od lutego 1997- do lipca 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowanie i konsolidację sprawozdań finansowych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania - specjalizacja Zarządzanie finansami. W 1999 roku ukończył egzaminy ACCA. Od 2000 roku Członek ACCA. Od 2003 roku posiada uprawnienia ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) oraz KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) a od 2005 roku CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.06.2021, 17:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ