Newsletter

ATLANTA POLAND SA (11/2022) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

19.12.2022, 19:22aktualizacja: 19.12.2022, 19:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2022

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022 zakończony 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.314.923 złotych 52 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6.091.904. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) - na dzień 28 marca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 17 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.12.2022, 19:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.