Newsletter

ATLANTA POLAND SA (12/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

19.12.2023, 14:42aktualizacja: 19.12.2023, 14:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: ROCKFIELD HOLDING AG - 3.473.860 głosów, co stanowiło 77,14% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku i 57,02% w ogólnej liczbie głosów, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - 438.953 głosów, co stanowiło 9,75% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku i 7,21% w ogólnej liczbie głosów oraz Pan Paweł Cichosz - 361.000 głosów co stanowiło 8,02% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku i 5,93% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.12.2023, 14:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ