Newsletter

ATLANTA POLAND SA (13/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

19.12.2022, 19:44aktualizacja: 19.12.2022, 19:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2022

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 70 ust. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2022 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: ROCKFIELD HOLDING AG - 3.473.860 głosów, co stanowiło 60,57% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 57,02% w ogólnej liczbie głosów, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - 438.000 głosów, co stanowiło 7,64% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 7,19% w ogólnej liczbie głosów, Pan Paweł Cichosz - 389.349 głosów co stanowiło 6,79% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 6,39% w ogólnej liczbie głosów oraz Pan Dariusz Orłowski - 326.834 głosów co stanowiło 5,70% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 5,37% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.12.2022, 19:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.