Newsletter

ATLANTA POLAND SA (4/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024.

17.07.2023, 14:29aktualizacja: 17.07.2023, 14:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Atlanta Poland S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.:

- raport roczny za rok obrotowy 2022/2023 - 25.10.2023 r.,

- raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 - 29.11.2023 r.,

- raport półroczny za półrocze roku obrotowego 2023/2024 - 29.03.2024 r.,

- raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 - 30.05.2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2022/2023 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.07.2023, 14:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii