Newsletter

ATLANTA POLAND SA (7/2023) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022/2023.

13.11.2023, 14:53aktualizacja: 13.11.2023, 14:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

ATLANTA POLAND SA, działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 13 listopada 2023 Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym 30 czerwca 2023 roku. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki wniosek dotyczący sposobu rozporządzenia zyskiem netto w kwocie 10.050.035,62 zł, osiągniętym przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym 30 czerwca 2023 roku, poprzez: a) przeznaczenie kwoty 2.985.032,96 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. b) przeznaczenie kwoty 7.065.002,66 zł na kapitał zapasowy ATLANTA POLAND S.A. Ponadto Zarząd ATLANTA POLAND S.A. rekomendował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 18 marca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 17 kwietnia 2024 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.11.2023, 14:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ