Newsletter

Biznes i finanse

ATLANTIS SE (2/2022) Publikacja Dokumentu Informacyjnego. (Publication of the Information Document).

07.01.2022, 19:21aktualizacja: 07.01.2022, 19:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 2/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

W związku z przegłosowaną emisją bonusową akcji (ang. bonus issue) o której mowa w Uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 7 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki Atlantis SE w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być opublikowany, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylająca dyrektywę 2003/71 WE Spółka udostępnia w załączniku Dokument Informacyjny o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129.

In connection with the voted bonus issue referred to in Resolution No.3 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of January 7, 2022, the Management Board of Atlantis SE in relation to the Regulation of the European Parliament and the Council ( EU) 2017/1129 of 14 June 2017 on the prospectus to be published, in the case of a public offering of securities or admission to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71 EC, the Company provides the Information Document referred to in art. 1 point 5 sec. g) REGULATION (EU) 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.01.2022, 19:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ