Newsletter

ATREM SA Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q

25.11.2022, 08:21aktualizacja: 25.11.2022, 08:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody za sprzedaży 88 384 68 864 18 889 15 088
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 3 233 792 691 174
Zysk/ (strata) brutto 2 406 163 514 36
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 833 (1 623) 392 (356)
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk/ (strata) netto 1 833 (1 623) 392 (356)
Zysk/ (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,20 (0,18) 0,04 (0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,20 (0,18) 0,04 (0,04)
Zysk/ (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 730 2 638 583 578
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9) 1 719 (2) 377
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 386) (2 027) (1 151) (444)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 665) 2 330 (570) 511
Aktywa 101 597 101 032 20 863 21 966
Zobowiązania długoterminowe 5 014 5 119 1 030 1 113
Zobowiązania krótkoterminowe 62 105 57 177 12 753 12 431
Kapitał własny 34 478 38 736 7 080 8 422

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 25.11.2022, 08:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.