Newsletter

BANK HANDLOWY SA (21/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

23.06.2022, 19:38aktualizacja: 23.06.2022, 19:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 21/2022

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało z dniem 24 czerwca 2022 r. na członków Rady Nadzorczej na wspólną, obecnie trwającą kadencję: Panią Silvia Carpitella, Panią Helen Hale oraz Pana Andras Reiniger.

1. Pani Silvia Carpitella

Pani Silvia Carpitella pełni funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) w randze Członka Rady

Citibank Europe plc z siedzibą w Dublinie, Irlandia, pełni również funkcję Dyrektora Finansowego na Europę. W latach 2015 - 2019 r. Pani Carpitella pełniła funkcję Dyrektora

Finansowego (CFO) w Citi Germany ponadto pełniła funkcję Dyrektora finansowego Klastra Europa Kontynentalna oraz Członka Zarządu Citigroup Global Markets Europe (CGME). Wcześniej w latach 2010 - 2015 pracowała jako Dyrektor Finansowy (CFO) Klastra Europa Południowa w Mediolanie. W tym czasie pełniła jednocześnie funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) na Włochy i na Hiszpanię, zasiadała również w Zarządzie Citibank Espana SA. W latach 1999 - 2003 Pani Carpitella pełniła szereg funkcji managerskich w Citi obejmujących min. funkcje Dyrektora Finansowego (CFO) ICG we Włoszech, Szefa Audytu Klastra Europa Południowa. Karierę zawodową Pani Silvia Carpitella rozpoczęła w 1987 r. w ING. Olivetti _ C. S.P.A. w obszarze audytu wewnętrznego.

Pani Silvia Carpitella posiada dyplom z Zarządzania Uniwersytetu Florenckiego we Włoszech.

Pani Silvia Carpitella nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Silvia Carpitella nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pani Helen Hale

Pani Helen Hale pełni funkcję EMEA Senior Human Resources Officer w Citi. Pani Helen Hale ma 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kadrami w Citi, gdzie zajmowała się rekrutacją absolwentów do Bankowości Inwestycyjnej, Działu Kadr, Bankowości Prywatnej Citi, Funkcji Globalnych oraz Operacji i Technologii. W latach 2016 - 2018 była również Dyrektorem HR Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę, Kazachstan (RUK),

Turcję i Izrael, a także działający w Polsce Bank Handlowy. Wcześniej była Starszym Doradcą HR funkcji Rynków i Obsługi Papierów Wartościowych w Regionie EMEA, Citi.

Pani Helen Hale rozpoczęła pracę w Citi w sierpniu 2000 r. po dwuletnim programie dla absolwentów w GlaxoSmithKline, do którego przystąpiła po ukończeniu studiów licencjackich.

Pani Helen Hale ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie w dziedzinie farmakologii na King's College, Londyn (University of London) oraz studia podyplomowe w dziedzinie

Międzynarodowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie w Cranfield.

Pani Helen Hale nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Helen Hale nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Andras Reiniger

Pan Andras Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises. W nowej roli ściśle współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

W ostatnim czasie, Pan Andras Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers _ Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Andras Reiniger nadzorował działania M_A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

W ciągu ostatniego roku kierował pracami mającymi na celu doprowadzenie do transakcji zbycia aktywów Legacy Franchises, blisko współpracując z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zespołami.

W latach 2008-2012 jako Starszy Specjalista ds. Transakcji obszaru Fuzji i Przejęć Korporacyjnych zarządzał programem zbycia aktywów CitiHoldings w poszczególnych regionach, w tym w krajach nordyckich, Portugalii, Włoszech, Hiszpani, krajach Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii. W 2009 r. został awansowany na stanowisko Szefa M_A w Regionie EMEA, a następnie w 2010 r. otrzymał nominację na Dyrektora Zarządzającego. Po stronie zakupowej - był zaangażowany w mniejsze akwizycje w Rosji, Europie Środkowo-Wschodniej, jak również w transakcje nabycia wybranych partnerskich portfelów kartowych w USA.

Przed dołączeniem do Citi, Pan Andras Reiniger pracował dla Schroders in UK M_A, a następnie w 1999 r. przeszedł do European Financial Institutions Group, gdzie uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

Pan Andras Reiniger rozpoczął karierę zawodową jako analityk w zespole ds. fuzji i przejęć w NatWest Markets, który koncentrował się na transakcjach zawieranych w Wielkiej Brytanii.

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

Pan Andras Reiniger nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Andras Reiniger nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 19:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.